23 Οκτωβρίου 2018

MIG: Δεν πουλάμε ούτε μία μετοχή του «Υγεία»

Δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής του «Υγεία», ενημερώνει η MIG με ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνεται, η MIG κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του «Υγεία».

Τονίζει ακόμη ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του «Υγεία».

Η ανακοίνωση της MIG:

«Σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.» για την απόκτηση ποσοστού έως 30% των μετοχών της «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» (εφεξής το «ΥΓΕΙΑ»), η MIG ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

– Η MIG που κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής.

– Η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα».

Υποβολή δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 30% του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «Υγεία» έκανε η «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.» προς τους μετόχους της εταιρίας του Υγεία.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ομίλου Αποστολόπουλου «η Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ, μια εταιρία αμιγώς ελληνική, υπέβαλε σήμερα προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% της εισηγμένης εταιρίας ΔΘΚΑ Υγεία ΑΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της».Οικονομία
Μενού
Responsive Menu Clicked Image