21 Απριλίου 2021

Ανίκανη η Κυβέρνηση να απορροφήσει διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να ανασάνει η αγορά

espa_aftodioikisi-696x391Το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2014. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2014, η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εγκρίνει τα 17 επιχειρησιακά προγράμματα.
Σήμερα, δυστυχώς η κατάσταση είναι δραματική.

Η ελληνική αγορά διψά για ρευστότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι προς αξιοποίηση, μέσω του ΕΣΠΑ, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, «κολλημένη» στις ιδεοληψίες της, άτολμη, δυσκίνητη και αναποτελεσματική, αδυνατεί να τους απορροφήσει.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1.Στη σελίδα 85 της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού του 2017, αναφέρεται πως «για το έτος 2016 ο ετήσιος στόχος δαπανών για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ανέρχεται σε 2,28 δις ευρώ σε όρους ενωσιακής συνδρομής».

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (04.01.2017) αναφέρεται ότι «ο στόχος του 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1,61 δισ. ευρώ.»

Τα ψέματά τους είναι αυταπόδεικτα.

2.Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020, συνολικού ποσού 4,6 δις ευρώ, είχε στόχο απορροφητικότητας 7%. Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απορρόφηση έφτασε το 5,8%, δηλαδή εκταμιεύτηκαν 270.400.000 ευρώ. Όμως, τα χρήματα που έχουν φτάσει τελικώς στην αγορά είναι μόλις 103.400.000 εκατ. ευρώ. Και αυτό γιατί έχουν δημιουργηθεί τρία ενδιάμεσα ταμεία («Εξοικονομώ», «Επιχειρηματικότητας» και «Επιχειρηματικών Συμμετοχών») για να απορροφήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ωστόσο, ποσά ύψους 167.000.000 ευρώ έχουν μείνει και λιμνάζουν εκεί. Έτσι, έχει διατεθεί ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,69% του συνολικού διαθέσιμου ποσού. Μάλιστα, αρκετά από αυτά τα ποσά, έχουν διατεθεί για έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, που – επειδή δεν ολοκληρώθηκαν εντός χρόνου – μεταφέρθηκαν στην επόμενη περίοδο 2014 – 2020.

3.Η Κυβέρνηση έχει αποτύχει να αξιοποιήσει τα 25.600.000 ευρώ που είχε στη διάθεση της ως προχρηματοδότηση για το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας με συνέπεια τα χρήματα αυτά να επιστραφούν.

4.Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταφορές, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» μένουν εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 11 έργα, γιατί η Κυβέρνηση καθυστέρησε να τα εκκινήσει.

5.Υπάρχουν προγράμματα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα οποία η Κυβέρνηση καθυστερεί λόγω της ανικανότητας της.

Αυτά είναι:

α) 50.000.000 ευρώ «Αυτοαπασχολούμενων Πτυχιούχων»

β) 120.000.000 ευρώ «Νεοφυείς επιχειρηματικότητα»

γ) 110.000.000 ευρώ «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

δ) 90.000.000 ευρώ «Ενίσχυση τουριστικών Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά είναι το γεγονός ότι το 2016 έκλεισαν 6.597 περισσότερες επιχειρήσεις από όσες άνοιξαν. Έναρξη πραγματοποίησαν 28.664 επιχειρήσεις, ενώ οι διαγραφές έφτασαν τις 35.261.

Επίσης, 7 μήνες μετά την ψήφιση του Αναπτυξιακού Νόμου, το ενδιαφέρον παραμένει χαμηλό. Μερίδα στο πληροφοριακό σύστημα είχαν «ανοίξει» 1.388 ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Ωστόσο, μέχρι τις 24.01.2017, και έπειτα από δύο παρατάσεις, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί τελικά μόλις 246 προτάσεις «Γενικής Επιχειρηματικότητας», 96 προτάσεις για «μικρές ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.», 48 προτάσεις στο «Μηχανολογικός Εξοπλισμός και καμία στο καθεστώς «Έργα Μείζονος Σημασίας».Οικονομία