Οικονομία

Alpha Bank: Ρυθμός ανάπτυξης μεταξύ 1,5% και 2% στο β’ εξάμηνο

FA83E954B2A61AAB274977F2A0412919.jpg Επιβεβαιώθηκε η ουσιαστική αύξηση σε ετήσια βάση της οικονομικής δραστηριότητας στην εγχώρια οικονομία της χώρας στο 2ο τρίμηνο, με βάση την δεύτερη αναλυτική μέτρηση της μεταβολής του ΑΕΠ από την ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή της η Alpha Bank τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,3%, κάτι που αποτελεί ολοκλήρωση της πτωτικής του πορείας, μετά την πτώση του κατά -1,1% σε ετήσια βάση στο 1ο 3μηνο 2014 και κατά -2,3% σε ετήσια βάση στο 4ο 3μηνο 2013, ενώ σημαντική ανάκαμψη αναμένεται από το 3ο 3μηνο.2014. 

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε γερές βάσεις και ειδικότερα, στην ήδη σημαντική και επιταχυνόμενη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εκτός των επενδύσεων σε κατοικίες, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση και την επικείμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και στην ελαχιστοποίηση της πτώσης και τελικά στην σταθεροποίηση και της δημόσιας κατανάλωσης. Στον Πίνακα 1 φαίνεται η εξέλιξη της συμβολής των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ στην μεταβολή του στα 3μηνα και στο σύνολο έτους το 2013 και το 2014.

Όσον αφορά τους παράγοντες που, όπως προαναφέρθηκε και όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, απέτρεψαν την εμφάνιση θετικών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ από το 1ο 6μηνο.2014 σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγαθών κατά 4,2% στο 2ο 3μηνο.2014, συνέβαλε στην πτώση του ΑΕΠ σε αυτό το 3μηνο κατά -0,84 π.μ.. Ωστόσο, το κύριο μέρος αυτής της πτωτικής επίπτωσης οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγωγών πλοίων (κατά 213,8%, ή κατά € 909,1 εκατ., σε ετήσια βάση στο 2ο 3μηνο.2014). Αυτή η απότομη αύξηση των εισαγωγών πλοίων προορίζεται για αύξηση της δραστηριότητας των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα στην παγκόσμια οικονομία και δεν έχει ουσιαστική σχέση με την οικονομική δραστηριότητα στην εγχώρια οικονομία. Ουσιαστικά, η αύξηση των εισαγωγών (π.χ., των εισαγωγών αυτοκινήτων) και ιδιαίτερα η αύξηση των εισαγωγών πλοίων αποτελεί πρόσθετη ένδειξη ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης και θα έχει, πιθανότατα, θετικές επιπτώσεις και στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εισπράξεων από τη ναυτιλία στα επόμενα 3μηνα που ήδη έχει καταστεί θετικός από το 1ο 6μηνο.2014.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr 

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία