4 Ιουνίου 2020

Από σήμερα εκδίδουμε ταυτότητες μέσα σε λίγα λεπτά

tautotites.jpg

Νέο σύστημα έκδοσης των ταυτοτήτων μας τίθεται σε ισχύ από σήμερα με τα αρμόδια υπουργεία να υπόσχονται πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, χωρίς γραφειοκρατία «μέσα σε λίγα λεπτά».

Κάθε πολίτης πλέον μόνο με δύο φωτογραφίες του και ένα μάρτυρα να πηγαίνει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να λαμβάνει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας.

Το νέο, πιο γρήγορο και πιο απλό, σύστημα θα εφαρμοστεί καθολικά από αύριο, μετά την πιλοτική εφαρμογή του σε 24 Αστυνομικές Υπηρεσίες που κρίθηκε επιτυχημένη.

Το διαφορετικό με το νέο σύστημα είναι ότι πλέον τα στοιχεία δεν θα τα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος πολίτης – τρέχοντας από υπηρεσία σε υπηρεσία – αλλά ο αρμόδιος αστυνομικός υπάλληλος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος να αναζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των Αστυνομικών Τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία και θα επιτυγχάνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ).

Ποιά είναι η νέα διαδικασία

1. Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.

2. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν.

3. Στη συνέχεια το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.Ελλάδα