Πρόταση Μεϊμαράκη: Η Βουλή να μπορεί να τροποποιεί συνταγματικές διατάξεις ανεξάρτητα από το αν η Βουλή είναι Αναθεωρητική ή όχι.

6 έτη πριν

Την πρότασή του, να μπορεί η Βουλή να τροποποιεί μη θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις (πχ ευθύνη υπουργών), ανεξάρτητα [..] περισσότερα