Ξένη φαρμακευτική με ασφαλιστικά εμποδίζει την κυκλοφορία στην ελληνική αγορά φθηνότερου ελληνικού γενόσημου

6 έτη πριν

Mε ασφαλιστικά μέτρα επιχειρεί η πολυεθνική ACTELION να παρεμποδίσει την κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά φαρμάκου, που είναι [..] περισσότερα