Διαδραστικός χάρτης της ΕΛΣΤΑΤ περνά τους Ελληνες από σκάνερ -Πόσοι άγαμοι, χωρισμένοι, νέοι, ηλικιωμένοι μένουν σε κάθε δήμο [εφαρμογή]

5 έτη πριν

Διαδραστικό χάρτη, βασισμένο στα στοιχεία της απογραφής του 2011, με όλα τα στοιχεία του πληθυσμού στην Ελλάδα, σε [..] περισσότερα