Εκπτωση 50% για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων -Οι εργασίες αναβάθμισης που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί [λίστα]

6 έτη πριν

Στο μισό αλλά υπό προϋποθέσεις πέφτει το πρόστιμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Για να γίνει αυτό βέβαια [..] περισσότερα