Στο ειδικό σχολείο Αγίου Δημητρίου πήραν τους γονείς και τους είπαν ότι δεν θα γίνει αγιασμός -Δεν υπαχει προσωπικό

7 έτη πριν

Δεν χτύπησε την Πέμπτη το πρώτο κουδούνι στο ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου στο οποίο φοιτούν 180 έφηβοι μαθητές, [..] περισσότερα