21 Απριλίου 2021

Αύξηση των νατοϊκών δυνάμεων για τον έλεγχο της μετανάστευσης στο Αιγαίο ζητά η Αθήνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ κάλεσε τους συμμάχους να διαθέσουν πρόσθετες δυνάμεις - Τι είπε για την επιχείρηση στον Έβρο την Τουρκία και την εκστρατεία διασποράς ψευδών ειδήσεων

Τις αρνητικές συνέπειες των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία σε συνδυασμό με την έξαρση του “Covid-19” ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο πλαίσιο της σημερινής έκτακτης Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος κάλεσε τους Συμμάχους να διαθέσουν επιπρόσθετες δυνάμεις στη συμμαχική δραστηριότητα εναντίον της μετανάστευσης στο Αιγαίο, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η άσκηση πίεσης με οργανωμένες μεταναστευτικές ροές στα ελληνικά χερσαία σύνορά στον Έβρο αλλά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συνοδευόμενη από εκστρατεία διασποράς ψευδών ειδήσεων διεθνώς, αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς και με αποφασιστικότητα από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Να σημειώσουμε πως κατά τη Σύνοδο εξετάστηκαν οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία η Συμμαχία συμβάλλει στη στήριξη των κρατών – μελών εναντίον της πανδημίας από τον κωρονοϊό καθώς και οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα μπορούσε να έχει στο περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι οι δυνατότητες Άμυνας και Αποτροπής του ΝΑΤΟ έναντι του συνόλου των απειλών και των προκλήσεων ασφάλειας παραμένουν ισχυρές, παρά τα επιμέρους μέτρα προστασίας προσωπικού που έχουν ληφθεί. Επιπλέον, επικύρωσαν συστάσεις της Συμμαχίας προς ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας των κρατών – μελών και ανέθεσαν στις στρατιωτικές αρχές την επεξεργασία προτάσεων περαιτέρω συμβολής των στρατιωτικών δυνάμεων στην υποστήριξη των δημοσίων συστημάτων υγείας, κυρίως μέσω της ετοιμότητας μεταφοράς ασθενών και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

Συμφώνησαν, παράλληλα, για την αναγκαιότητα όπως η Συμμαχία εξετάσει την ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας της κλίμακας “Covid-19”, αντλώντας δεδομένα από τη σχετική εμπειρία των κρατών – μελών.
 Πολιτική