Πολιτική

Ενίσχυση του ρόλου τους ζητούν Κολέγια και ιδιωτικά ΙΕΚ

Με θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων για  την ίδρυση και λειτουργία τους

Ενίσχυση του ρόλου τους  ζητούν τα Κολέγια και τα Ιδιωτικά ΙΕΚ ιδιαίτερα  φέτος- που λόγω κορωνοϊού πολλοί Έλληνες φοιτητές δεν θα μετακινηθούν για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά με νέες προϋποθέσεις και αυστηρά για την ίδρυση και λειτουργία τους.

Μετά την ακύρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης των επιστημόνων  ζητείται να ληφθούν  άμεσα μέτρα στο χώρο της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και στο πλαίσιο αυτό τα Κολέγια και τα ΙΕΚ διεκδικούν μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση τω νέων που θα τα επιλέξουν. Τις σχετικές αποφάσεις καλούνται να υλοποιήσουν το υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το υπουργείο Εργασίας, για το ξεκαθάρισμα του χώρου ,μετά την «αστοχία» με τις 7 πλατφόρμες.

Οι προϋποθέσεις για τα Κολέγια

Κτιριολογικές: Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν Κολλέγια σε… διαμερίσματα.
Οικονομικές: Μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο, εγγυητικές από τράπεζες, μη οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι  προϋποθέσεις  για ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ

Θα πρέπει να αναβαθμισθεί  ο ρόλος  των ΙΕΚ, Ιδιωτικών και Δημόσιων  και να μπουν νέες προϋποθέσεις λειτουργίας και ελέγχου. Και εδώ απαιτούνται οικονομικές και κτιριολογικές προϋποθέσεις των φορέων που λειτουργούν τέτοιες μονάδες κατάρτισης. Δεν μπορούν να λειτουργούν ΙΕΚ σε χώρους 100 και 200 τ.μ. και με 2-3 υπαλλήλους  καθώς δεν είναι σαφές τι είδους    και τι ποιότητας κατάρτισης μπορούν – να προσφέρουν.

Επίσης στα ΙΕΚ πρέπει απαραιτήτως- να θεσπιστεί και η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (τουλάχιστον για τα θεωρητικά μαθήματα). Αυτό θα βοηθήσει και τον μη συγχρωτισμό σε περιόδους τέτοιας επιδημιολογικής κρίσης.

Οι προϋποθέσεις  για τα ΚΕΚ

Ο ρόλος των ΚΕΚ και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ2) έχει πολλαπλώς δυσφημιστεί τα τελευταία χρόνια και όχι αδίκως σε πολλές περιπτώσεις. Και τούτο εξαιτίας του γεγονότος ότι σε αυτό το χώρο παρείσφρησαν διάφοροι που δεν είχαν καμία σχέση με την κατάρτιση  και  θεώρησαν ότι  θα μπορούσαν να αποσπάσουν  κοινοτικά χρήματα  με εύκολο τρόπο…

Υπάρχουν όμως και ΚΕΚ (ΚΔΒΜ2) που έχουν υποδομές, τεχνογνωσία, επιστημονικό δυναμικό και εκτός των προγραμμάτων κατάρτισης υλοποιούν και συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.  Εκεί που υπάρχει –μείζον- θέμα, είναι η υπόθεση των ΚΔΒΜ1 που λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο… Δεν έχουν προδιαγραφές ούτε υποδομές και ο οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει ένα ΚΔΒΜ1 σε  διαμέρισμα χωρίς κτιριολογικές προϋποθέσεις, και χωρίς  προσωπικό.  Αυτά τα ΚΔΒΜ1 –σε πολλές περιπτώσεις- δυσφημούν το χώρο της κατάρτισης γενικά.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική