Πολιτική

Επτά στους 10 Ευρωπαίους έκαναν διαδικτυακές αγορές το 2021 – Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα

Το 2021, περίπου το 67% του πληθυσμού της ΕΕ (ηλικίας 16-74 ετών) αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα.

Το υψηλότερο ποσοστό αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου καταγράφηκε σε τρεις περιφέρειες της Ολλανδίας (93%). Γενικότερα, υπήρχε πολύ υψηλή τάση χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχεδόν όλες τις περιφέρεις της Ολλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας.

Τα χαμηλότερα ποσοστά αγορών μέσω του Διαδικτύου καταγράφονται σε περιφέρειες της Βουλγαρίας (27%).

Εξάλλου, περίπου το 58% του πληθυσμού της ΕΕ χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο για τραπεζικές συναλλαγές το 2021. Τουλάχιστον το 90% των ανθρώπων έκανε χρήση διαδικτυακής τραπεζικής σε κάθε περιοχή της Δανίας, της Φινλανδίας, καθώς και σε 8 από τις 12 περιοχές της Ολλανδίας. Τα χαμηλότερα ποσοστά τραπεζικών συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου (κάτω του 25%) καταγράφονται σε περιφέρειες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και στην περιφέρεια της κεντρικής Ελλάδας.

Μία από τις πιο κοινές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο είναι η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα το Facebook, το Instagram, το TikTok ή το Twitter. Το 2021, σχεδόν τα τρία πέμπτα (57%) του πληθυσμού της ΕΕ συμμετείχαν σε κοινωνικά δίκτυα. Το ποσοστό συμμετοχής για νέους ηλικίας 16-29 ετών (83%) ήταν σχεδόν τετραπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό για τους ηλικιωμένους μεταξύ 65-74 ετών (23%).