27 Ιανουαρίου 2023

Γεωργιάδης: Την ερχόμενη Δευτέρα η ΚΥΑ για τους ιδιώτες ελεγκτές των επενδύσεων

Ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε και πρόγραμμα για τη στήριξη του μεταποιητικού τομέα

Την ερχόμενη Δευτέρα, αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία η πιστοποίηση, ο έλεγχος και ως εκ τούτου η έγκριση της πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, θα γίνεται από ιδιώτες.

Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε πάνελ στο σημερινό συνέδριο του ΣΕΒ «Βιομηχανία 4.0: η Ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί».

Η ρύθμιση, που είχε περάσει με τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, αποτελεί μεγάλη τομή για την επιτάχυνση υλοποίησης και αποπληρωμής των επενδύσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους.

Στο πλαίσιο αυτό επίσης ο υπουργός εκτίμησε πως μέχρι το Πάσχα θα είναι λειτουργική και η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και παρακολούθησης της πορείας των επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου η οποία φτιάχνεται απ' την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Επιπρόσθετα ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε και πρόγραμμα για τη στήριξη του μεταποιητικού τομέα, αφήνοντας όμως τις ανακοινώσεις αργότερα για τον πρωθυπουργό, που έχει προσκληθεί να μιλήσει στο ίδιο συνέδριο.

Όπως τόνισε ο ίδιος είναι καίριας σημασίας οι επενδύσεις στη βιομηχανία.
«Η Ελλάδα ήταν βιομηχανική χώρα και μπορεί να ξαναγίνει. Η κοινωνία έχει ωριμάσει και η τεχνολογία είναι σε μετάβαση, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς. Με βάση τον πληθυσμό της χώρας και αν λάβουμε υπόψη τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, θα έπρεπε να είχαμε 900.000 άμεσες θέσεις. Ωστόσο, οι θέσεις εργασίας τώρα είναι μόλις 400.000», υπογράμμισε, αναφέροντας πως «όταν μία θέση εργασίας στη βιομηχανία δημιουργεί άλλες 2,5 έμμεσες, τότε αν δημιουργήσουμε 200.000 νέες θέσεις εργασίας, το σύνολο της ανεργίας θα έπεφτε κάτω από το μισό. Μπορούμε να τρέξουμε, αν το κράτος δώσει τα αναγκαία κίνητρα. Βούλησή μας είναι να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην βιομηχανία, χωρίς να απαξιώνω τον τουρισμό. Έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην ενέργεια λόγω της κατάστασης της ΔΕΗ αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε διόδους να το αντιμετωπίσουμε», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Πάντως, κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι αυτή την περίοδο έχουμε μείνει πίσω στον βιομηχανικό τομέα μπορεί να αποτελέσει και πλεονέκτημα για την Ελλάδα, καθώς οι άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει, έχουν υιοθετήσει, για τα σημερινά δεδομένα, τεχνολογίες προηγούμενων ετών.

Οι ιδιώτες ελεγκτές και η διαδικασία

Σε ο,τι αφορά τους ιδιώτες ελεγκτές υπενθυμίζεται πως στον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη προβλεπόταν η δυνατότητα πιστοποίησης της υλοποίησης του50% του επενδυτικού σχεδίου και ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ' επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, προέβλεπε πως μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50%, υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Ειδικότερα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων λεπτομερής έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον [1.000.000] ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον [5.000.000] ευρώ ετησίως.

Η παραπάνω έκθεση συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία μετά από σχετική αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο των οποίων σχετικές βεβαιώσεις συνυποβάλλονται με την έκθεση ελέγχου. Η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και, εφόσον με αυτήν βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) έναν υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας, β) ένα μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και γ) ένα μέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4399/2016 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των λοιπών επενδυτικών νόμων, εφόσον πρόκειται για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.

Σύμφωνα με το νόμο, στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και παραβαίνουν τις διατάξεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου, καθώς επίσης και ως προς την βεβαίωση ολοκλήρωσης της επένδυσης και παραγωγικής λειτουργίας αυτής, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διοικητικό πρόστιμο ύψους από 10.000 έως 100.000 ευρώ.Πολιτική