Πολιτική

Γιάννης Λαγός: Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αποφάσισε για δεύτερη φορά την άρση ασυλίας του

H ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε για δεύτερη φορά υπέρ της άρσης της ασυλίας του ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το αίτημα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2021, με το οποίο διαβιβάστηκε το υποβληθέν από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αίτημα άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, σε σχέση με ποινικές διαδικασίες και το οποίο ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 14 Φεβρουαρίου 2022,

– έχοντας ακούσει τον Ιωάννη Λαγό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019[1],

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0053/2023),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγέντος για την Ελλάδα, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη λόγω ενός μηνύματος που ανάρτησε ο Ιωάννη Λαγός στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Twitter·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Δεκεμβρίου 2020, ο Ιωάννης Λαγός δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, μαζί με φωτογραφία εβραϊκού μνημείου στη Λάρισα, μήνυμα το οποίο φέρεται ότι περιείχε ρατσιστικά σχόλια και έμμεση ενθάρρυνση σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις, μίσος και βία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2020, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι κατέθεσε μήνυση κατά του Ιωάννη Λαγού λόγω της ανάρτησής του στο Twitter·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιωάννης Λαγός, με την ανάρτησή του στο Twitter, φέρεται ότι είναι ένοχος τέλεσης του αδικήματος της δημόσιας υποκίνησης σε βία και μίσος κατά προσώπων που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ενέχει απειλή για τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων, κάτι που συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Νόμου. 927/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4285/2014·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη, αφενός ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική