Πολιτική

Κεραμέως: 3+1 προτεραιότητες για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσίασε η κυρία Νίκη Κεραμέως κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε πως στόχος των προωθούμενων πρωτοβουλιών είναι η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Η κυρία Κεραμέως είπε πως «πρώτη προτεραιότητα: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό; Με επιτάχυνση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, με ένα νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και διοικήσεων φορέων Σχεδιάζουμε νομοθετικές και επιχειρησιακές παρεμβάσεις, όπως μία νέα διαδικασία προσλήψεων σε κρίσιμες ειδικότητες εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ, ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων για την αυτόματη επιβεβαίωση στοιχείων, ενίσχυση ΑΣΕΠ σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, έμφαση στην εξέλιξη των δομών του, σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα προβλέπουν τις ανάγκες του Δημοσίου, που θα λαμβάνουν υπόψιν τον αντίκτυπο των τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, για την πιο αποτελεσματική στελέχωση του Δημοσίου. Στην ίδια κατεύθυνση, δρομολογούμε νέα, εκσυγχρονισμένα και απλοποιημένα συστήματα επιλογής προϊσταμένων, όπως επίσης νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων δημοσίου, με συμβόλαια απόδοσης στη βάση ετήσιας αξιολόγησης επίτευξης στόχων και δυνατότητα εφαρμογής bonus παραγωγικότητας. Επιπροσθέτως, οι Διοικήσεις φορέων δημοσίου θα μπορούν να παύονται σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απόδοσης. Τοποθετώντας «τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση» επιτυγχάνουμε μέγιστη αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού μας και βέλτιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον πολίτη που συναλλάσσεται με το δημόσιο». Πρόσθεσε ότι η επόμενη προτεραιότητα στοχεύει σε «Μία αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση. Με αξιολόγηση και στοχοθεσία, με νέο σύστημα παρακίνησης-επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας), με επιτάχυνση της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά το 2023 εφαρμόζεται το νέο σύστημα αξιολόγησης-στοχοθεσίας, με επικέντρωση στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων των υπαλλήλων και των προϊσταμένων για την εκπλήρωση των στόχων της οργανικής μονάδας. Άμεσα θα εκκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενός νέου θεσμού που θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής στα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου για την εφαρμογή της αξιολόγησης στους φορείς αυτούς, και θα επεκταθεί η εφαρμογή του νέου νόμου στοχοθεσίας και αξιολόγησης σε ΝΠΙΔ και ΑΕ του δημόσιου τομέα. Αξιολόγηση λοιπόν παντού. Και μία νέα παράμετρος: ένας νέος μηχανισμός αποτύπωσης δεικτών ικανοποίησης των πολιτών για τις υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο, η δημόσια διοίκηση αποκτά εξωστρεφή προσανατολισμό, ανατροφοδοτείται από τον πολίτη και καθοδηγείται από τις ανάγκες του. Ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδικασιών».

Αναφορικά με την ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων σημείωσε πως «Κάνουμε ήδη πράξη τη δέσμευσή μας για αυξήσεις μισθών στον δημόσιο τομέα μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, όπως ακούσατε από τον Πρωθυπουργό. Αυξήσεις σημαντικές για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, με πρόσθετη αύξηση του επιδόματος παιδιού και του επιδόματος για θέσεις ευθύνης. Θα αποδώσουμε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε όσους έχουν κριθεί και υπηρετούν σε θέση ευθύνης, γιατί ο ρόλος τους είναι καταλυτικός στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης, και πρέπει να αμείβονται καλύτερα.

– Αναπτύσσουμε ένα νέο, πάγιο σύστημα επιβράβευσης και παρακίνησης των υπαλλήλων του δημοσίου στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, το λεγόμενο bonus παραγωγικότητας.

– Αλλά μας ενδιαφέρει πολύ και η συνεχής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων μας. Για αυτό δρομολογούμε πλούσια προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων με την πολύτιμη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά και στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των δεξιοτήτων 250.000 δημοσίων υπαλλήλων».

Η κυρία Κεραμέως εστίασε και στην ανάγκη περαιτέρω μείωσης της γραφειοκρατίας με νέο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών και εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών.

Τέλος αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο εποπτείας των ΟΤΑ και την βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης των έργων και των δεδομένων των ΟΤΑ με την αναβάθμιση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, την ενοποίηση των δεδομένων των επιμέρους μητρώων και την εισαγωγή δεικτών απόδοσης σε όλους τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική