Οικονομία

Κομισιόν: Μέτρια, αλλά βελτιούμενη η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

AA4A11A646F3F0828804C528BD3BC327.jpg Στην τρίτη κατηγορία των κρατών μελών της ΕΕ με “μέτρια αλλά βελτιούμενη ανταγωνιστικότητα” κατατάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται η Εσθονία, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Λετονία, η Τσεχία , η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και Σλοβακία.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται η Ολλανδία, η Γερμανία η Δανία και η Ιρλανδία με “υψηλή και βελτιούμενη ανταγωνιστικότητα”. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Φινλανδία που εμφανίζουν “υψηλή, αλλά στάσιμη ή μειούμενη ανταγωνιστικότητα”. Στην τέταρτη κατηγορία βρίσκονται τα κράτη μέλη με “μέτρια και στάσιμη ή μειούμενη ανταγωνιστικότητα” και ειδικότερα η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Μάλτα και η Κύπρος.

Εξάλλου, στο ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης για την Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι τα στατιστικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη μετά από μια παρατεταμένη και βαθειά ύφεση. Η ανάπτυξη επιστρέφει το 2014, οι δείκτες εμπιστοσύνης εξακολουθούν να βελτιώνονται και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα και το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής οδήγησε στη μείωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών, αναφέρεται.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη θα εδραιωθεί περαιτέρω το 2015, αλλά η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής παραμένει ουσιώδους σημασίας για την εδραίωση της προόδου που έχει σημειωθεί πρόσφατα. Σύμφωνα με την έκθεση η ισχυρή αύξηση του τουρισμού βελτίωσε την οικονομία και η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η ισχυρή απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων μέσα από σημαντικά κατασκευαστικά έργα με κοινοτική συγχρηματοδότηση, όπως η επανέναρξη των έργων σε τέσσερις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους αξίας πάνω από 7 δισ. ευρώ, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις.

Όπως σημειώνει η έκθεση, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη για τις ΜΜΕ καθώς μόνο το 33% των ελληνικών ΜΜΕ εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση που επεδίωκαν το 2013, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 65%. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί το πιο επείγον πρόβλημα για το 32% των ΜΜΕ, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 15%, αναφέρει η Κομισιόν.

Εξάλλου, το Ινστιτούτο για την ανάπτυξη, το οποίο δημιουργείται αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς θα χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ και έργα υποδομής , τονίζει η Επιτροπή που εκτιμά ακόμη ότι οι πόροι των κοινοτικών ταμείων προσφέρουν σημαντικά ποσά για πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσα από το ελληνικό ταμείο για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ και η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια μέτρια επίδοση. Οι επιδόσεις της χώρας σε σχέση με την ΕΕ μειώθηκαν από το 74% το 2008 στο 69% το 2013.Το ελληνικό σύστημα καινοτομίας υποστηρίζεται από τα διαρθρωτικά κοινοτικά ταμεία και από τη χρηματοδότηση για την έρευνα, αλλά με περιορισμένες πηγές σε ότι αφορά τη στρατηγική που ακολουθείται, αναφέρει η Επιτροπή.

Η βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας, όπως αναδεικνύεται στην έκθεση για την επιχειρηματικότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις νομοθεσίες που υιοθετήθηκαν πρόσφατα, εκτιμά η Επιτροπή. Ωστόσο η κατάταξη αυτή παραμένει χαμηλή σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κάτι που οφείλεται στο υψηλό ρυθμιστικό επίπεδο. Μέσα από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό αίρονται σταδιακά σε πολλά τμήματα της οικονομίας, υπογραμμίζεται.

Κατά την Κομισιόν, η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει πρόκληση, αλλά οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής βελτίωσαν αισθητά το κόστος της ανταγωνιστικότητας το οποίο παράλληλα με τα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης που χρηματοδοτήθηκαν με κοινοτικούς πόρους και τις αυξημένες επενδύσεις, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση της ανεργίας στο 26% το 2014 και στο 24% το 2015.

 Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η διαφθορά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα με το ελληνικό τμήμα της διεθνούς διαφάνειας τα κρατικά νοσοκομεία, οι εφορίες και η πολεοδομία είναι τα βασικά κέντρα δημόσιας διαφθοράς. Στον ιδιωτικό τομέα η υγεία, οι τράπεζες, οι δικηγόροι, οι κατασκευές είναι οι τομείς με τη μεγαλύτερη διαφθορά. Έχουν γίνει ορισμένα βήματα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμησή της διαφθοράς. Παράλληλα έχει οριστεί ένας συντονιστής για την καταπολέμηση του φαινομένου και προωθούνται μέτρα για την αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών κονδυλίων από τις δημόσιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία