Πολιτική

Μανιαδάκης για Novartis: Η Τουλουπάκη με προέτρεπε να καταθέσω στις ΗΠΑ, όπου «υπάρχει και αμοιβή»

Συμπληρωματικό υπόμνημα του πρώην προστατευόμενου μάρτυρα προς τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου

Μετά τις… «σκιώδεις» ατάκες του Νίκου Παππά για «πολλά λεφτά» και «ατζέντα εκτός μαγαζιού» του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, σημερινό υπόμνημα του Νίκου Μανιαδάκη στον Άρειο Πάγο αποκαλύπτει προτροπή της Ελένης Τουλουπάκη προς τον ίδιο να καταθέσει στις ΗΠΑ, όπου «υπάρχει αμοιβή»…

Πιο συγκεκριμένα, σε συμπληρωματικό υπόμνημά του προς τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, κ.κ. Ζαχαρή και Σοφουλάκη, ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, Νίκος Μανιαδάκης, κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «… Τρίτον, οι εισαγγελείς απολύτως γνώριζαν ότι υπάρχει προσδοκώμενη αμοιβή, αφού όταν με προέτρεψε η κ. Τουλουπάκη να υπαχθώ στο πρόγραμμα της Αμερικής και σε δυο περιπτώσεις μου ανέφερε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο για να με υποκινήσει “μπες στο πρόγραμμα, υπάρχει και αμοιβή”».

Το σάιτ iapopsi.gr δημοσίευσε αυτούσια την σχετική παράγραφο Γ’ του υπομνήματος του Νίκου Μανιαδάκη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Γ.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Κατά το άρθρα 45Β του Ποινικού Κώδικα και 9 Ν. 2928/2001, για να χαρακτηρισθεί κάποιος ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος (προστατευόμενος), πρέπει, «χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, να συμβάλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη των διωκόμενων πράξεων». Ως προς το θέμα της ύπαρξης του οικονομικού οφέλους για τους προστατευόμενους μάρτυρες, η κ. Εισαγγελέας Διαφθοράς, στο υπόμνημα της προς Εσάς αναφέρει ότι «Ο Έλληνας Εισαγγελέας ούτε υποχρεούται ούτε είναι πρακτικώς δυνατόν να γνωρίζει αν ο μάρτυρας προσδοκά οποιοδήποτε όφελος στο εξωτερικό ούτε οφείλει να γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας μαρτύρων σε άλλες έννομες τάξεις».

Η κ. Τουλουπάκη και ο κ. Ντζούρας ψευδώς αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες καταθέτουν στην Αμερική, τι καταθέτουν και εάν υπάρχει προσδοκώμενο όφελος. Πρώτον, στην περίπτωση μου με προέτρεψαν να υπαχθώ στο εκεί πρόγραμμα, αναφέροντας μου πως και οι άλλοι μάρτυρες έχουν υπαχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο συνεργασίας των δυο πλευρών (Ελλάδα – Αμερική).

Επιπλέον, στην περίπτωση μου ο ίδιος ο κ. Ντζούρας συντόνισε τις επαφές μου με το FBI και συγκεκριμένα μου οργάνωσε ραντεβού στο κτίριο της Εισαγγελίας Διαφθοράς στην Λουκάρεως με τον Special Agent του FBI T.J.B, του οποίου τα λοιπά στοιχεία διαθέτω και δύναμαι να καταθέσω. Ο κ. Ντζούρας έκανε τις τηλεφωνικές επαφές, οργάνωσε το ραντεβού και με σύστησε. Τρίτον, οι Εισαγγελείς απολύτως γνώριζαν ότι υπάρχει προσδοκώμενη αμοιβή, αφού όταν με προέτρεψε η κ. Τουλουπάκη να υπαχθώ στο πρόγραμμα της Αμερικής σε δυο περιπτώσεις μου ανέφερε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο για να με υποκινήσει «μπες στο πρόγραμμα υπάρχει και αμοιβή».

Τέταρτον, στην περίπτωση μου ζητούσαν γνώριζαν για τις καταθέσεις μου, και με δήλωση τους και των άλλων μαρτύρων στην Βιέννη και στο New Jersey, και στην περίπτωση μου ήρθαν σε επαφή και οργάνωσαν συνάντηση στην ΓΑΔΑ προκειμένου να τους ενημερώσω ενδελεχώς για την συνάντηση μου με το FBI.

Επιπλέον στην διάρκεια της κατάθεσης μου στην Βιέννη επικοινώνησα με την ΓΑΔΑ προκειμένου να λάβω την άδεια τους να δώσω στοιχεία στην Αμερικάνικη πλευρά. Τα άνω περί γνώσεων των Εισαγγελέων των κινήσεων των μαρτύρων και των επαφών τους με τις ξένες αρχές, δύναται να επιβεβαιώσει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας μαρτύρων Περικλής Μανωλίδης.

Επιπλέον, σε πρόσφατη αναφορά της προς τον εποπτεύοντα Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία διέρρευσε στα ΜΜΕ, η κ. Τουλουπάκη, δηλώνει ότι ο ένας μάρτυρας (Μάξιμος Σαράφης – Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης) μετά βεβαιότητας έχει καταθέσει στην Αμερική, κάτι που έχω υποστηρίξει εξ’ αρχής στις αναφορές που έχω καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου. Συνεπώς η κ. Τουλουπάκη και οι Επίκουροι Εισαγγελείς γνωρίζουν για τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Αμερική και για την προσδοκία οικονομικού οφέλους.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το Αμερικανικό Δίκαιο – το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – η Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από αυτήν, καταβάλλει αποζημίωση σε έναν ή περισσότερους καταγγέλλοντες οι οποίοι παρείχαν οικειοθελώς στην Επιτροπή πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στην επιτυχή επιβολή της καλυπτόμενης δικαστικής ή διοικητικής δράσης ή σχετικής δράσης, σε συνολικό ποσό ίσο με: α.) τουλάχιστον το 10 τοις εκατό, συνολικά, των εισπραχθέντων χρηματικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν, β.) όχι περισσότερο από 30 τοις εκατό, συνολικά, από ό,τι έχει συλλεχθεί από τις χρηματικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν και άλλες επιβραβεύσεις.

Από τα ως άνω προκύπτει ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην Ελλάδα έχοντας την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα (whistleblower) στην Αμερική, διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης κατά το αμερικανικό δίκαιο από 10 έως 30% του τελικώς τυχόν επιβληθέντος προστίμου, γεγονός που δημιουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 45Β του ΚΠΔ, σύγκρουση με την προϋπόθεση που θέτει το ως άνω άρθρο, ήτοι της μη ύπαρξης έννομου συμφέροντος στο πρόσωπο των προστατευμένων μαρτύρων.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι η ιδιότητά μου ως προστατευόμενου μάρτυρα ήρθη και ασκήθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος μου, μόνον επί τη βάσει των τελευταίων καταθέσεων (27.11.2018, 28.11.2018 και 12.12.2018) του «Μάξιμου Σαράφη – Φιλίστωρ Δεστεμπασίση», ο οποίος έχει καταθέσει στην Αμερική, προσδοκά οφέλη, και κατέθεσε ότι δεν είχε ιδία γνώση των γεγονότων αλλά του μεταφέρθηκαν.

Επιπλέον ο μάρτυρας αυτός κατέθεσε 10 μήνες μετά ην αρχική κατάθεση και «όταν ο μάρτυρας το επέλεξε» άλλαξε ριζικά την αρχική του κατάθεση, αφότου αφενός δεν είχα δεχθεί να συνεργαστώ με τον δικηγόρο του και αφετέρου δεν είχα εισφέρει τις μαρτυρίες που επιθυμούσαν οι Εισαγγελείς διαφθοράς, οι οποίοι ακόμη και σήμερα ενώπιον σας δηλώνουν με περισσή βεβαιότητα ότι αποκρύπτω πληροφορίες και προστατεύω τρίτα πρόσωπα, χωρίς αν εξηγήσουν από που απορρέει αυτή η πεποίθηση.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική