5 Οκτωβρίου 2022

Motor Oil: Με 92,41% στη Cyclon

CA23ED0F3A32B63B460A1B0D686F1912.jpg Ποσοστό περίπου 92,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon θα κατέχει η Motor Oil, μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Σημειώνεται ότι η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης άρχισε την Πέμπτη 17 Ιουλίου και έληξε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκειά της προσφέρθηκαν 24.640.078 μετοχές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της λήξης της περιόδου αποδοχής, η Motor Oil, δεδομένου ότι κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon, θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας, των οποίων δεν έχει την κυριότητα.Οικονομία