Οικονομία

Motor Oil: Με 92,41% στη Cyclon

CA23ED0F3A32B63B460A1B0D686F1912.jpg Ποσοστό περίπου 92,41% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon θα κατέχει η Motor Oil, μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Σημειώνεται ότι η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης άρχισε την Πέμπτη 17 Ιουλίου και έληξε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, ενώ κατά τη διάρκειά της προσφέρθηκαν 24.640.078 μετοχές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της λήξης της περιόδου αποδοχής, η Motor Oil, δεδομένου ότι κατέχει πάνω από το 90% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Cyclon, θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας, των οποίων δεν έχει την κυριότητα.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία