22 Ιανουαρίου 2020

Πήρε άδεια το ONE TV – Πότε ξεκινά κανονικά τη λειτουργία του

marinakis-one-channel-800x509Tο ΕΣΡ ανακηρύσσει,κατά πλειοψηφία, και κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό, οριστική δικαιούχο άδειας παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου με βάση την Προκήρυξη 1/2019 του ΕΣΡ την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Τα παραπάνω αναφέρει σημερινή απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και συμπληρώνει:

Κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 και το Σημείο 7.2. της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ, η ανωτέρω οριστική δικαιούχος οφείλει να προβεί στην καταβολή της πρώτης δόσεως της αδείας της (ύψους 3.500.000 ευρώ) εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποπληρωμής της πρώτης αυτής δόσεως, η οριστική δικαιούχος εκπίπτει αυτομάτως της αδείας και καταπίπτει ταυτοχρόνως η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής της στην προκηρυχθείσα αδειοδότηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 17η Σεπτεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε αυθημερόν.

Με αυτή την απόφαση του ΕΣΡ δοθηκε οριστικά η έκτη τηλεοπτική άδεια στην Άλτερ Έγκο ΜΜΕ ΑΕ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.Ελλάδα