25 Οκτωβρίου 2020

Ποιους αφορά το πρόγραμμα 50.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC Για πέντε μήνες στην τοπική αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο τομέα θα απασχοληθούν 50.000 άνεργοι σύμφωνα με το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015» που παρουσίασε την Παρασκευή η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος τους και έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ.

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε 110 ειδικότητες και θα έχουν πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. 

To πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικίες 18-28 και όπως αποσαφηνίστηκε δεν αποκλείεται καμία ηλικία. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά όπως και πέρσι ενώ η προθεσμία θα καθοριστεί με την προκήρυξη του προγράμματος που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει επιπλέον ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά  όσων ανέργων απασχοληθούν σε υπηρεσίες καθαριότητας. Επίσης θα προβλέπεται η χορήγηση ολιγοήμερης άδειας με αποδοχές, κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης σύμβασης  καθώς και δυνατότητα παράτασης του προγράμματος όταν ο ωφελούμενος δηλώσει ασθένεια.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 
-εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
– άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, 
-εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

Τα κριτήρια που θα παίξουν ρόλο για τη μοριοδότηση είναι :

Α) το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 
Β) το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
Γ) το ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό 
Δ) η ηλικία και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.Οικονομία