Πολιτική

Στη Βουλή προς κύρωση η σύμβαση κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ενεργοποιείται το δικαίωμα του δημοσίου να εκκινήσει τις εργασίες κατασκευής του βόρειου
τμήματος του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 

Στη Βουλή προς κύρωση κατατεθηκε η συμβαση για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου κεντρικής Ελλάδας Ε65.

Σύμφωνα με την αιτιολογική εκθεση, με την προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης ενεργοποιείται το δικαίωμα του δημοσίου να εκκινήσει τις εργασίες κατασκευής του βόρειου
τμήματος του οδικού άξονα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 (Τρίκαλα -Εγνατία Οδός), το οποίο είχε χαρακτηριστεί αναβαλλόμενο και παρέμενε σε εκκρεμότητα λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης κατά το μέρος που επιβάρυνε το εθνικό σκέλος.

Συνεπώς λόγω ένταξης του έργου προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθίσταται δυνατή η έναρξη των σχετικών εργασιών για την κατασκευή και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνει στην έκθεσή του:

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από 24.6.2021 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της ανωτέρω αρχικής Σύμβασης ΙΙαραχώρησης, για το έργο της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), που έχει κυρωθεί με τον ν.3 597/200?., όπως αυτή τροποποιήθηκε. Ειδικότερα: Με την κυρούμενη Τροποποιητική Συμφωνία, οποία υπεγράφη μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» (εφεξής. «Παραχωρησιούχος») και εκ τρίτου των Μετόχων
αυτής, προβλέπεται ολοκλήρωση της κατασκευής του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β [ Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Γρεβενών (32,45 χλμ.) και Α/Κ Γρεβενών – Α/Κ Εγνατία (38,05 χλμ.)], από την παραχωρησιούχο εταιρεία, εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Καθορίζονται, επίσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του Γίαραχωρησιούχου για την ολοκλήρωση του έργου.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού Τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

1. Δαπάνη ύψους 39 εκατ. ευρώ, από την ανάληψη του κόστους κατασκευής του προαναφερόμενου Αναβαλλόμενου Τμήματος Β’ του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση των δημοσίων εσόδων, από την απόδοση στο Δημόσιο ·τιχόν εσόδων του προαναφερόμενου Τμήματος του Αυτοκινητό·δρομου, σε περίπτωση που προκύψουν μετά την αφαίρεση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική