Πιερρακάκης: Η κυβερνοασφάλεια παράγοντας εμπιστοσύνης για πολίτες και επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή

2 έτη πριν

«Η  νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025 στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και συστηματοποιείται [..] περισσότερα