Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει την κατασκευή αγωγού καυσίμων που θα ξεκινά από Αλεξανδρούπολη και θα καταλήγει στη Ρουμανία

2 έτη πριν

Θα εξυπηρετεί τόσο την Ελλάδα όσο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η [..] περισσότερα