Υπουργικό Συμβούλιο: «Πράσινο φως» στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

1 έτος πριν

Καθορισμό κινήτρων και αντικινήτρων για τους παραγωγής αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ΟΤΑ καθιερώνει [..] περισσότερα