Αίγυπτος – Υπουργείο Διασποράς: H συνεργασία με Ελλάδα και Κύπρο μία από τις σημαντικότερες δράσεις

2 έτη πριν

Το εν λόγω υπουργείο άρχισε να λειτουργεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2015, με εκδηλώσεις και συνεργασίες που αφορούν τις κοινές [..] περισσότερα