27 Νοεμβρίου 2020

Θα τρίζουν τα κόκαλα του Νιάρχου

koniordou

Τό ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος δώρισε ένα κόσμημα στόν Ελληνικό λαό για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να τοποθετήσει σε αυτό την εναλλακτική θεραπεύτρια ως Πρόεδρο.

Από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2.4 του άρθρου 3 του δευτέρου κεφαλαίου (άρθρου) του ν. 3785/2009 (Α’ 138) και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του ορίζεται η κυρία Λυδία Κονιόρδου.Ο Νεοδημοκράτης