3 Οκτωβρίου 2022

Τι έδειξε η 10η ευρωπαϊκή αξιολόγηση για την Ελλάδα

Οι ελληνικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις αναγνωρίζει η δέκατη ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης για την Ελλάδα

Η δέκατη ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι η χώρα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία.

Οι ελληνικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει επιτυχώς το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι απαραίτητο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των καθυστερήσεων που προκαλούνται εν μέρει από την πανδημία, ιδίως όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες που συνδέονται με υψηλά ποσοστά δημόσιου χρέους και υψηλά μερίδια μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά τη συνεχή και σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν επίσης με υψηλά επίπεδα εξωτερικού χρέους ενώ στην Κύπρο υπάρχει και υψηλό επίπεδο ιδιωτικού χρέους. Η διασφάλιση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας παραμένει σημαντική για την μείωση του χρέους.

Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 8,2% το 2020, κάπως λιγότερο από το αναμενόμενο, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ περισσότερο από το σύνολο της ΕΕ, κυρίως λόγω του αντίκτυπου της πανδημίας στον τουριστικό τομέα. Τα κρούσματα του νέου κορωνοϊού οδήγησαν τις αρχές να διατηρήσουν τους περιορισμούς που εισήχθησαν στα τέλη του 2020. Η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για το 2021 και το 2022 για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων. Η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται επομένως να παραμείνει υποστηρικτική ώστε να συνεχιστεί ο μετριασμός των επιπτώσεων της κρίσης στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα προστασίας της απασχόλησης υποστηρίζονται από την ΕΕ, ιδίως μέσω του νέου χρηματοδοτικού μέσου μέσο για την προσωρινή υποστήριξη για τον μετριασμό της ανεργίας (SURE) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί οριακά το 2021, λόγω της σταδιακής άρσης των περιορισμών και της επανεκκίνησης της οικονομίας. Η αναμενόμενη έναρξη της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Ανάκτησης και Ανθεκτικότητας θα προσφέρει μια επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη και στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της οικονομίας και της μείωσης της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν καλά με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα βοηθήσουν στη διαχείριση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και στη διευκόλυνση νέων επενδύσεων.

Ιδιαίτερα:

Η μεταρρύθμιση του πτωχευτικού κώδικα από την 1η Ιουνίου.

Η επέκταση του συστήματος Ηρακλής για την περαιτέρω μείωση του ποσοστού των κόκκινων δανείων που είχε ως αποτέλεσμα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μειωθούν κατά 10% περίπου μέσα σε έναν χρόνο.

Μεταρρύθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η μεταρρύθμιση του συστήματος επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες μεταφορές, μια συγκεκριμένη δέσμευση και την εθνική διάθεση του τρίτου και τελευταίου πυλώνα του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος.

Η αναθεώρηση του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, ένα νέο εννοιολογικό πλαίσιο σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και νομοθεσία για τη θέσπιση στρατηγικού αγωγού έργου.

Οι αρχές πέτυχαν τον στόχο του 30% σχετικά με την κεντρική προμήθεια δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, μια συγκεκριμένη δέσμευση, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την επιτάχυνση της συλλογής clawback και της επανέναρξης των εργασιών σχετικά με την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Η ικανότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Πολιτικού Προσωπικού έχει ενισχυθεί και έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων για τη δημόσια διοίκηση.Πολιτική