Πολιτική

Τροπολογία για μεταγραφή σε ελληνικά ΑΕΙ Ελλήνων φοιτητών σε πανεπιστήμια της Ουκρανίας

Την δυνατότητα μεταγραφής σε ελληνικό πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παρέχει σε Έλληνες φοιτητές πανεπιστημίων της Ουκρανίας τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση προβλέπει: «Έλληνες φοιτητές που φοιτούσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 22 και εξακολουθούν να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 σε πανεπιστήμια της Ουκρανίας, μπορούν να ζητήσουν μια μόνο φορά τη μεταγραφή τους σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ της Ελλάδας. Για τη μεταγραφή απαιτείται αίτηση του φοιτητή προς το τμήμα. Η μεταγραφή πραγματοποιείται χωρίς εξετάσεις και καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού μεταγραφών ανα τμήμα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα με το τμήμα προέλευσης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο συναφές. Η αντιστοιχία ή η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος κατά την αξιολόγηση της αίτησης του φοιτητή».