31 Ιανουαρίου 2023

Τροπολογία στη Βουλή για την συνδρομητική τηλεόραση

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο με τις προϋποθέσεις κατοχής άδειας για παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών φέρνει ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία που εντάσσεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για την ασφάλεια των μεταφορών προβλέπει σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση πως «παραμένει ο κανόνας ότι ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να κατέχει και άδεια παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης.

» Ωστόσο, τίθενται αυστηρές, πλην όμως, αναγκαίες και αναλογικές προϋποθέσεις, συμβατές με το άρθρο 65 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ, η συνδρομή των οποίων επιτρέπει τη συμμετοχή των εν λόγω εταιριών σε εταιρία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης.

» Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η μη νόθευση της αντικειμενικής, πλουραλιστικής και με ίσους όρους μετέδοση πληροφοριών και ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων οι οποίοι δραστηριοποιούνται με διαφορετικούς όρους στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας και τέλος, προστατεύεται η επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΜΜΕ».Πολιτική