4 Ιουνίου 2020

Υπ. Οικονομικών: Στα 2 δισ. ευρώ το πλεόνασμα στο οχτάμηνο

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=ZmlsZX

Στα 1,946 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2014 στο οχτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μικρότερο κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 (2,861 δισ. ευρώ) αλλά μεγαλύτερο κατά σχεδόν 1 δισ. σε σχέση με τον αρχικό στόχο (962 εκατ. ευρώ).,

Όσον αφορά το έλλειμμα αυτό διαμορφώθηκε στα 2,849 δισ. ευρώ έναντι 2,502 δισ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για έλλειμμα 4,117 δισ. ευρώ.

Μείωση της τάξης του 1% παρατηρείται στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού καθώς ανήλθαν σε 32,919 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 329 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ΜΠΔΣ 2015-2018. Σε επίπεδο καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού η μείωση ήταν της τάξης του 0,9% ( 29,571 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 266 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου).

Μείωση καταγράφεται και στα φορολογικά έσοδα που διαμορφώθηκαν στα 27,790 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 450 εκατ. ευρώ ή κατά 1,6% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Τη μεγαλύτερη υστέρηση σημειώνουν τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας καθώς λόγω της μεταθέσης της πληρωμής των δύο πρώτων δόσεων του ΕΝΦΙΑ στον κρατικό κουμπαρά μπήκαν 546 εκατ. ευρώ λιγότερα από τα προσδοκώμενα (μείωση 26,1%). Υστέρηση παρουσιάζει επίσης ο φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων κατά 243 εκατ. ευρώ ή κατά 12,7% και οι Άμεσοι φόροι Ειδικών κατηγοριών κατά 186 εκατ. ευρώ ή κατά 13,6%.

Στον αντίποδα καλύτερ από τους στόχους πήγαν:
– Ο Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων κατά 403 εκατ. ευρώ ή 9,0%
– Οι Λοιποί Άμεσοι Φόροι κατά 192 εκατ. ευρώ ή 11,5%
– Τα Λοιπά μη Φορολογικά έσοδα κατά 318 εκατ ευρώ ή 14,8%

Τι δείχνουν τα υπόλοιπα στοιχεία

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.177 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 159 εκατ. ευρώ  έναντι του στόχου (2.018 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3.348 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 64 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 35.769 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.597 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (37.366 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 32.461    εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1.737 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.198 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου (28.198 εκατ. ευρώ), αλλά και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 197 εκατ. Ευρώ και των δαπανών τόκων κατά 284 εκατ. Ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2.390 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1.447 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. Ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 36 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 66 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, και 66 εκατ. Ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 3.308 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 140 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.168 εκατ. ευρώ) και κατά 764 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.Οικονομία