Πολιτική

Βορίδης για την τροπολογία που βάζει «φρένο» στο κόμμα Κασιδιάρη: «Κριτήριο η ποινική καταδίκη»

«Μόνη προϋπόθεση που θέτει η τροπολογία για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη είναι η ποινική καταδίκη… Η πολιτική παράδοση της Ελλάδας δεν θέλει δικαστικό έλεγχο των προγραμμάτων ή της ιδεολογίας ενός κόμματος» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης λίγη ώρα μετά την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή.

Ο κ. Βορίδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, σημείωσε ακόμα ότι ο Αρειος Πάγος θα κρίνει πλέον εάν ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος. Σημείωσε επίσης ότι η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση ουσιαστικά έρχεται να αντιμετωπίσει την αντινομία που υπήρχε από την απόφαση της ποινικής δικαιοσύνης για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και του Αρείου Πάγου που θα προχωρούσε στην ανακήρυξη του ως αρχηγό κόμματος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ακόμα ότι η τροπολογία επεκτείνει το εύρος των συνεπειών και στο κόμμα – εκτός από τις χρηματοδότηση και την προβολή που προέβλεπε η ρύθμιση του 2021 – και παράλληλα θέτει ουσιαστικούς λόγους για την ανακήρυξή του που συνδέονται με το άρθρο 29 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο επισημαίνει ότι… «οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

Τέλος, σημείωσε πως η κυβέρνηση αναμένει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση από τα πολιτικά κόμματα στην διαδικασία ψήφισης της τροπολογίας στη Βουλή και τόνισε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές αλλαγές που θέσουν στην κρίση της δικαιοσύνης ιδεολογικά η προγραμματικά ζητήματα. 

Η παράμβαση Μητσοτάκη

Νωρίτερα, στη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός ανέλυσε την τροπολογία που θα καταθέσει εκτάκτως η κυβέρνηση στη Βουλή για την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα, που εμφανίζονται με τον μανδύα πολιτικών κομμάτων.

Η διάταξη είναι αντίστοιχη με αυτή που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Αποβλέπει -να το ξαναπώ- όχι στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά στη θωράκιση της ομαλότητας και των συνταγματικών ελευθεριών. Για τον λόγο αυτό άλλωστε ζητούμε, επιδιώκουμε, ελπίζω να μπορούμε να πετύχουμε την υποστήριξη όλων των κομμάτων», ανέφερε.

Η τροπολογία προβλέπει ότι στο εξής δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα τα οποία έχουν ως ουσιαστικό αρχηγό κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας. Αυτό προφανώς θα κρίνεται από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος κατά το Σύνταγμα να ανακηρύσσει τα υποψήφια κόμματα. Στα κριτήριά του, ωστόσο, θα συμπεριλαμβάνονται τώρα και οι σαφείς προϋποθέσεις που θέτει το νέο νομοθέτημα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η ρύθμιση ανταποκρίνεται στην καταστατική και ηθική υποχρέωση της δημοκρατίας «να περιφρουρείται από τους εχθρούς της. Γιατί η τελευταία δεν μπορεί να νομιμοποιεί, σίγουρα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί, οργανώσεις που ανοιχτά υπονομεύουν τη λειτουργία της».

Tι αναφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε

Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 32 π.δ. 26/2012
Η παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.
β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών, ή ιδρυτικών μελών, ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα και στις ποινές του πρώτου εδαφίου της περ. β).
Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου. Προς υποβοήθηση της κρίσης του, πολιτικά κόμματα και κάθε εκλογέας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι την επομένη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 34.».