Οικονομία

Βούλιαξε στο εννεάμηνο η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα

oikodomi-elstat-708_2

Η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο δεν είναι αρκετή για να περιορίσει την καθίζηση που έχει υποστεί στο εννεάμηνο του 2016.

Ειδικότερα, μειωμένη κατά 7% ήταν στο εννεάμηνο η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το εννιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 7,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,6% στην επιφάνεια και κατά 33,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 7,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,8% στην επιφάνεια και κατά 6,0% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.074 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 211,2 χιλιάδες m επιφάνειας και 909,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 1,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,4% στην επιφάνεια και κατά 17,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016 ανήλθαν σε 1.061 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 197,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 863,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,5% στην επιφάνεια και κατά 18,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 13,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμβριο 2016, ήταν 5,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.580 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.422,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10.935,0 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2014 – Σεπτεμβρίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 5,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,2% στην επιφάνεια και κατά 24,9% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 5,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,1% στην επιφάνεια και κατά 2,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2014 – Σεπτεμβρίου 2015 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία