3 Οκτωβρίου 2022

Βουλή: «Κόφτης» στην αξιολόγηση των υπαλλήλων

 

Η εσωτερική αξιολόγηση ανέδειξε την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στο επίπεδο των αρίστων και κρίθηκε προβληματική

«Κόφτης» μορίων ενεργοποιήθηκε για τους υπαλλήλους της Βουλής, καθώς η εσωτερική αξιολόγηση ανέδειξε την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στο επίπεδο των αρίστων και κρίθηκε προβληματική.

Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης για το 2018 έδειξε πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι βαθμολογήθηκαν στην υψηλότερη κλίμακα των 90 εως 100 βαθμών με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο “συντελεστής διόρθωσης” και να επέλθει οριζόντιο κούρεμα βαθμών κατά 10%.

Η αφαίρεση των πόντων έγινε σύμφωνα με απόφαση του 2016 που υπέγραψε ο τότε Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης για τον “καθορισμό των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων της Βουλής και ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων του συστήματος αξιολόγησης” η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων πως: “όπου παρατηρείται συστηματική εμφάνιση ακραίων τιμών βαθμολόγησης, είτε υψηλών είτε χαμηλών, μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης να εφαρμόζεται “συντελεστής διόρθωσης”.

 


kof1

 

 


koftis2

 Πολιτική