Ελλάδα

Ξεκινούν οι εγγραφές των πρωτοετών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ -Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν [λίστα]

aei-660.png

Από σήμερα, Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που πέτυχαν να περάσουν.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, θα χρειαστούν να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση για εγγραφή Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο θα πρέπει να φέρει την εξουσιοδότηση και το Δελτίο της Αστυνομικής του Ταυτότητας

Οσο για εκείνους που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε άλλο ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να δηλώσουν προτίμηση Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που επιθυμούν να μετεγγραφούν. Ωστόσο, η δήλωση αυτή δεν ισοδυναμεί με αίτηση μετεγγραφής. Εκείνη θα γίνει μετά το τέλος των εγγραφών.

Η δήλωση προτίμησης γίνεται, προκειμένου το υπουργείο Παιδείας να έχει μια εικόνα του αριθμού των πρωτοετών που δικαιούνται μετεγγραφή και σε ποια ΑΕΙ, πριν ξεκινήσουν οι αιτήσεις των μετεγγραφών, αν και είναι βέβαιο ότι τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσουν πόλο έλξης για περίπου 40.000 πρωτοετείς , όπως εκτιμά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Ελλάδα