Πολιτική

Υπηρεσιακή κυβέρνηση: Ποια είναι η υπουργός Εργασίας Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη είναι η υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η κυρία Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη γεννήθηκε το 1962, είναι παντρεμένη με τον Παντελή Μ. Πεχλιβανίδη και έχουν δύο παιδιά. Είναι πτυχιούχος των τμημάτων Νομικής και Πολιτικών Επιστημών-Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1984 έλαβε Mεταπτυχιακό τίτλο σπουδών D.E.A στο Δημόσιο Δίκαιο (Diplome d’ Εtudes Approfondies de Droit Public) από το Πανεπιστήμιο Paris II και το 1990 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon-Sorbonne. Μιλάει γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) και έχει δικηγορική εμπειρία κυρίως σε θέματα διοικητικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Απασχολήθηκε ως νομικός σύμβουλος σε ανώνυμες εταιρείες και στον ασφαλιστικό οργανισμό Τ.Α.Τ.Τ.Α. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το 2002 συμμετείχε στην επιστημονική επεξεργασία του ν. 3029/02 ως μέλος της Επιτροπής της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Είναι ειδική επιστήμονας με βαθμολογική αντιστοιχία Λέκτορα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά.

Μεταξύ αυτών:

1. “Le controle du service public de la sante en France et en Angleterre”, διδακτορική διατριβή, Παρίσι, 1990.

2. “Συστήματα διοικητικού ελέγχου επί των νοσοκομείων”, σε “Οι υπηρεσίες Υγείας, Οργάνωση-Διοίκηση-Προγραμματισμός”, έκδ. Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας, 1990, σσ. 59-69.
3. “Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία – Συνεργασία ιδιωτικών και δημοσίων φορέων”, Διοικητική Δίκη, τ.2, 1993, σσ. 257-277.

4. “Η ρύθμιση θεμάτων κοινωνικής ασφαλίσεως με ΣΣΕ”, σε “Ρήτρες Κοινωνικής Ασφάλισης σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Κοινωνικός Διάλογος”, επιστ. υπεύθ. Κ. Κρεμαλής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σσ. 73-107.
5. “Η επικουρική Κοινωνική Ασφάλιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού”, πρόλογος Επ. Σπηλιωτόπουλου, Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, τ. 16, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 221.

Είναι μέλος της “Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων” (Ε.Ε.Κ.Α.), της οποίας υπήρξε γραμματέας (1999-2002). Είναι, επίσης, μέλος της “Εuropean Institute of Social Security” (Leuven), της Επιστημονικής Εταιρείας Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΔΕΚΑ), καθώς και της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Πολιτική