SelectedΕλλάδα

Απλοποιείται η ίδρυση επιχειρήσεων: Θα ανοίγουν με ένα κλικ από τον υπολογιστή -Ολα τα βήματα

epixeiriseis-aeia-660.png

Τέλος στο τέρας της γραφειοκρατίας, όσον αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων, αναμένεται να μπει από τον ερχόμενο Νοέμβριο, όταν και θα μπει σταδιακά σε εφαρμογή σχέδιο για την απλούστευση της διαδικασίας.

Ειδική ομάδα διαχείρισης έργου που αποτελείται από εκπροσώπους 12 υπουργείων, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας Γιώργο Στεργίου, σύμφωνα με την «Ημερησία του Σαββάτου» έχει εκπονήσει το νέο σχέδιο αδειοδοτικής διαδικασίας που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά από το Νοέμβριο. Το σχέδιο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία παρέχει την τεχνογνωσία της στο θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης, ενώ για το θέμα ενημερώνεται και ο πρωθυπουργός.

Οπως αναφέρει η ίδια πηγή, προς εφαρμογή του νόμου 4262/2014, ετοιμάζονται αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία θα εκδίδονται σταδιακά από τον Οκτώβριο και μεταξύ άλλων θα προβλέπουν τέσσερις κατηγορίες αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Το νέο σύστημα αδειοδότησης θα στηρίζεται σε ένα πόρταλ όπου θα γίνονται όλες οι ενέργειες για την αδειοδότηση της επιχείρησης ηλεκτρονικά και μέσω του οποίου ο επενδυτής θα παρακολουθεί και την πορεία της αδειοδότησης.

Σύμφωνα με την Ημερησία το 90% των δραστηριοτήτων  και συγκεκριμένα επιχειρήσεις των κλάδων

της μεταποίησης τροφίμων, του τουρισμού και της εστίασης,

δεν θα χρειάζεται να αδειοδοτούνται πριν ανοίξουν. Οι επενδυτές απλά θα αναγγέλλουν σε μία ιστοσελίδα την έναρξη της εταιρείας, αφού οι επιχειρήσεις των τριών κλάδων θα είναι οι πρώτες που θα ανοίγουν μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας.

Πώς θα ξεκινά η επιχειρηματική δραστηριότητα

Oι τρόποι με τους οποίους θα ξεκινούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι οι εξής:

Aπλή αναγγελία έναρξης επιχείρησης μέσα από ηλεκτρονική ιστοσελίδα, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη και με το Γενικό Eμπορικό Mητρώο, όπου ηλεκτρονικά στήνεται η εταιρική μορφή. Σε αυτήν την κατηγορία θα υπάγονται απλές δραστηριότητες. Ηλεκτρονική δήλωση αυτο-συμμόρφωσης. Θα υπάρχουν μέσα στο πόρταλ κάποιοι γενικοί όροι συμμόρφωσης ως προς τη νομοθεσία, τους οποίους ο επενδυτής θα επιλέγει επιβεβαιώνοντας την τήρησή τους. Mε τον τρόπο αυτό ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και άρα σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων θα τιμωρείται. Πιστοποίηση προδιαγραφών από τρίτο φορέα. O επιχειρηματίας θα ξεκινά τη δραστηριότητά του και στη συνέχεια εξειδικευμένη εταιρεία θα προχωρεί στη βεβαίωση των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει. Eκ των προτέρων αδειοδότηση. Στις περιπτώσεις αυτές θα υπάγονται επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά και με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Για παράδειγμα εταιρείες εξόρυξης και διαχείρισης ορυκτού πλούτου, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα απαιτείται η αδειοδότηση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας αλλά με προ-τυποποιημένο τρόπο που θα απλοποιεί τους χρόνους και τις διαδικασίες.

Η ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση του σχεδίου για την απλούστευση της διαδικασίας έναρξης των επιχειρήσεων αρχικά κατέγραψε όλες τις υφιστάμενες διαδικασίες στην Ελλάδα, κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και στόχος τώρα είναι να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2014 οι άδειες που είτε ρυθμίζονται πλήρως από Kανονισμούς της E.E., είτε αφορούν οικονομικές δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου (quick wins).

Οι στόχοι του νόμου για τις αδειοδοτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες νόμος για τις αδειοδοτήσεις (ν. 4262/2014) έχει τρεις στόχους:

Καθιέρωση της γενικής αρχής της ελεύθερης, χωρίς περιορισμό, άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας με μόνη την τήρηση των φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών υποχρεώσεων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Kατ’ εξαίρεση, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και με βάση την ως άνω αξιολόγηση κινδύνου, για την έναρξη λειτουργίας ο νόμος μπορεί να απαιτήσει να τηρούνται γενικοί όροι λειτουργίας και πρότυπα, ενώ μόνο για ελάχιστες περιπτώσεις θα απαιτείται προηγούμενη άδεια λειτουργίας. Mετάθεση των ελέγχων από το στάδιο έκδοσης της άδειας στο στάδιο πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Oι σχετικοί έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς και με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές για κάθε δραστηριότητα. H οργάνωση και επίβλεψη του νέου θεσμικού πλαισίου θα στηριχθεί στη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων και των ελέγχων. Όπως προαναφέρθηκε θα δημιουργηθεί ένα πόρταλ μέσω του οποίου θα παρέχεται ένας κωδικός και με αυτόν θα μπορεί η εκάστοτε επιχείρηση να αδειοδοτείται και ταυτόχρονα να πληροφορείται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αδειοδότησης.

 

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Selected