Οικονομία

Attica Bank: Στις 30/9 η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου

93BB6333E1847394857C1A2BACAF3F91.jpg Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 434 εκατ. ευρώ και reverse split καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica Bank  ΑΤΤ -3,23% που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση, η οποία θα καλυφθεί εν μέρει από τους ίδιους και εν μέρει από τον στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος θα έχει επιλεχθεί από την Attica ως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αφενός υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, με περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι € 434.000.000.

Η εν λόγω αύξηση προτείνεται να λάβει χώρα μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) και την επακολουθούμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών.

Όσον αφορά στην τιμή διάθεσης, σημειώνεται ότι θα καθοριστεί από την αρμόδια έκτακτη Γ.Σ. που θα εγκρίνει την αύξηση, ενώ δεν θα υπολείπεται των 0,30 ευρώ. 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

* Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αφενός υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό (στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές) η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, με περιορισμό (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920) του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

* Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού  κεφαλαίου της Τράπεζας ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών  μετοχών καλούνται σε:

• Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13/10/2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του  ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

• Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Πιθανή η ΑΜΚ σε δυο φάσεις

Όπως αναφέρει στην έκθεση του Δ.Σ. της τράπεζας, «εάν ενδεχομένως από τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού/-ών επενδυτή/-ών προκύψει ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου, χωρίς άλλη καθυστέρηση πέραν της τήρησης των αναγκαίων διατυπώσεων της νομοθεσίας, τότε η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιείται με περιορισμό δικαιώματος προτίμησης μπορεί να περιοριστεί καθ’ ύψος (σε σχέση με το ως άνω καταρχήν προτεινόμενο €434 εκατ.) με την απόφαση της αρμόδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ώστε και το υπολοιπόμενο ποσό κεφαλαιακών απαιτήσεων να καλυφθεί με συμμετοχή και των ίδιων ενδιαφερόμενων, στρατηγικού/-ών επενδυτή/-ών (και λοιπών ενδιαφερόμενων επενδυτών), στην αμέσως επόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την οποία θα ληφθούν άμεσα οι αναγκαίες εταιρικές αποφάσεις και τηρηθούν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις, αξιοποιώντας και το περιεχόμενο της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης».

ΤΕΕ: Το ΤΣΜΕΔΕ θα συμμετάσχει στην αύξηση 

Την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής με στόχο τη διατήρηση του πλειοψηφικού ποσοστού ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Χρήστος Σπιρτζής, “η πορεία της τράπεζας Αττικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον του ασφαλιστικού μας Φορέα, την ύπαρξη και τη βιωσιμότητά του, τις συντάξεις και τις παροχές των μηχανικών, ιδιαίτερα των μετά την 1/ 1/ 1993 ασφαλισμένων μηχανικών, μιας και από την 1/1/2015 το ΕΤΑΑ είναι ο μόνος ασφαλιστικός Φορέας χωρίς εγγυημένες εθνικές συντάξεις.

Είναι η μόνη τράπεζα, εκτός ΤΣΧ, που μπορεί να αποτελέσει ένα εθνικό εργαλείο για την ανάπτυξη, την εγγυοδοσία και τη χρηματοδότηση τεχνικών εταιρειών και παραγωγικών κλάδων, μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Με αίσθημα υψηλής ευθύνης, εθνικής και κλαδικής, το ΤΕΕ, οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας θα πετύχουν την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας Αττικής με τη συμμετοχή τους.
Σε αυτό το πλαίσιο η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε, προς το παρόν, οι Εκπρόσωποί μας να στηρίξουν την ανακεφαλοποίηση της τράπεζας Αττικής διατηρώντας το ποσοστό (51%) συμμετοχής του ασφαλιστικού μας Φορέα σε αυτή.

Οφείλω να προειδοποιήσω όλους όσους εργάζονται δόλια για την εξυπηρέτηση ανταγωνιστικών προς την τράπεζα Αττικής, συμφερόντων και όσων εποφθαλμιούν τον ιδρώτα, την αγωνία και τα χρέη μας προς τον ασφαλιστικό μας Φορέα, ότι δεν θα επιτρέψουμε την απώλεια της περιουσίας του Ταμείου μας και της περαιτέρω ληστείας και κακής διαχείρισης των αποθεματικών μας”.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία