12 Αυγούστου 2020

Επενδύσεις 100 δισ. φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα οικονομικά και ρυθμιστικά πλαίσια, η ορθή διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι δημόσιες υποδομές στην ατζέντα

ε µια «επενδυτική άνοιξη της ελληνικής οικονοµίας» την τριετία 2020-2022 στοχεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει βάλει τον πήχη πολύ ψηλά, φιλοδοξώντας να φέρει µέσα στα επόµενα χρόνια στην Ελλάδα 100 δισ. ευρώ. 

Σε αυτά τα κεφάλαια συνυπολογίζονται οι επενδύσεις, ελληνικές και ξένες, οι αγορές οµολόγων του ελληνικού ∆ηµοσίου, οι επιστροφές καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες κ.ά. 

Σήµερα, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα, µεσαίες και µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολύ περισσότερα από 10 δισ. ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως εκτιµά η Ν.∆., κεφάλαια που υπό προϋποθέσεις µπορούν να «επαναπατριστούν». 

Το προσωπικό ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προσέλκυση επενδύσεων είναι τεράστιο.

«Από την πρώτη ηµέρα που εξελέγη στην προεδρία της Νέας ∆ηµοκρατίας, το 2016, πάντοτε βρίσκει χρόνο, έστω και λίγο, για να δει από κοντά µικρούς και µεγάλους επενδυτές και να συζητήσει µαζί τους τα προβλήµατα και τις προοπτικές», τονίζει στα «Π» συνεργάτης του προέδρου της Ν.∆. «Εχει στοιχειοθετήσει όλα τα ρυθµιστικά και πρακτικά εµπόδια που συναντούν οι επιχειρηµατίες και οι επενδυτές και έχει πολύ καλή προσωπική γνώση για το ποια είναι τα σηµαντικότερα και πώς µπορούν να ξεπεραστούν», προσθέτει. 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η οµάδα υπό τον πρόεδρο του κόµµατος που επεξεργάζεται το σχετικό νοµοσχέδιο έχει χαρτογραφήσει τις αιτίες που καθυστερούν οι επενδύσεις, γιατί δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά οι Βιοµηχανικές Περιοχές, τα προβλήµατα που έχουν οι υπηρεσίες µιας στάσης, και άλλα ζητήµατα, τα οποία αντιµετωπίζονται µε ξεχωριστές ρυθµίσεις στο νοµοσχέδιο. 

Στις επαφές που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης τους τελευταίους µήνες στο εξωτερικό έχει διαπιστώσει µεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα µας, που, σύµφωνα µε πληροφορίες, εστιάζεται κυρίως σε πέντε τοµείς: ενέργεια, τουρισµό, real estate, βιοµηχανία και τράπεζες. Ο ίδιος, παράλληλα, εκτός από αυτούς τους τοµείς, όπου υπάρχει δεδοµένο ενδιαφέρον, επιδιώκει να προσελκύσει στην Ελλάδα δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας, επισηµαίνοντας στους υποψήφιους επενδυτές το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναµικό, ιδίως από αποφοίτους των πολυτεχνικών σχολών της χώρας. 

«Καρδιά της ανάπτυξης θεωρώ τις επενδύσεις. Και “κλειδιά” των επενδύσεων τους χαµηλότερους φόρους, τη µικρότερη γραφειοκρατία και τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία», δήλωσε τις προάλλες ο πρόεδρος της Ν.∆., µιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Εν αρχή, λοιπόν, ην οι φόροι. Για να γίνει η χώρα µας ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις, ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσµευθεί ότι ως πρωθυπουργός θα µειώσει τη φορολογία των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήµερα στο 24% το 2020 και στο 20% το 2021. 

Θα µειώσει επίσης τον φόρο στα µερίσµατα άµεσα από το 10% στο 5% και τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός µιας διετίας, θα καταργήσει σταδιακά το τέλος επιτηδεύµατος και την εισφορά αλληλεγγύης και θα καταλήξει µε δύο συντελεστές ΦΠΑ, στο 11% και στο 22%, µε διατήρηση του υπερµειωµένου συντελεστή στο 6%. 

Προεκλογική δέσµευση είναι και η σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Το ένα σκέλος, λοιπόν, των κινήτρων που θα δώσει η Ν.∆. για να γίνει η «έκρηξη» επενδύσεων που επιθυμεί, είναι τα οικονομικά. Σε αυτό, πέρα από τη μείωση φορολογικών συντελεστών περιλαμβάνονται και οι υπεραποσβέσεις και ο διπλασιασμός του χρόνου συμψηφισμού κερδών με ζημιές. Το δεύτερο σκέλος είναι τα ρυθμιστικά. 

Ο «γαλάζιος» σχεδιασμός αφορά σε ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο, με χρήσεις γης σε τέσσερα επίπεδα: κατοικία, τουρισμός, ειδικές χρήσεις, παραγωγικές δραστηριότητες. 

Περιλαμβάνει απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου και των αδειοδοτικών διαδικασιών, περιορισμό της γραφειοκρατίας και ελάττωση των διοικητικών βαρών. «Περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια θα σαρωθούν», επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης. 

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. εκτιμά, επίσης, ότι το γρήγορο ξεμπλοκάρισμα ενός εμβληματικού έργου, όπως το Ελληνικό, θα στείλει ένα σήμα διεθνώς ότι κάτι αλλάζει στη χώρα μας. Σημαντική είναι και η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. 

Αυτή θα γίνει εφικτή μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με πόρους του ΕΣΠΑ, παράλληλα με μια γρήγορη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς την αγορά. 

Διαχειριση

Η ρευστότητα θα τονωθεί και με την αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων και την επανενεργοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο, όπως υπογραμμίζουν στην Πειραιώς, υποεκτελείται συστηματικά στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει επίσης έμμεσα εφικτή με τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας μας, η οποία θα οδηγήσει σχεδόν αυτόματα στη μείωση του κόστους δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ενας ακόμα έμμεσος τρόπος να αυξηθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων είναι η μείωση της δαπάνης που πληρώνουν για την ενέργεια, την οποία η Ν.Δ. φιλοδοξεί να πετύχει κυρίως μέσω της ορθής διαχείρισης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει η Ν.Δ. και στις δημόσιες υποδομές: δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια κινητροδοτούν τις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν τα έσοδά τους. Η κατασκευή, π.χ., του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης και του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι θα δώσει ώθηση στη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί.Πολιτική