31 Μαΐου 2020

Φορολογική “εκτέλεση” των ελ. επαγγελματιών μέσω ΟΑΕΕ – Στο 26,9% οι εισφορές από 01/01/2017

oaeeΣε μεγάλες επιβαρύνσεις οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και «διπλοαπασχολούμενους» ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη (20%) και την υγεία (6,9%), που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η εγκύκλιος που έχει ήδη υπογραφεί και διαρρεύσει πριν δημοσιευτεί στη Διαύγεια προβλέπει κατώτερο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται εισφορές τα 586 ευρώ ακόμη και για όσους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και μέχρι να γίνει εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε μόλις δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος- βάση υπολογισμού των εισφορών θα είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η διπλή εισφορά 26,95% θα υπολογιστεί επί των εσόδων που είχαν οι ασφαλισμένοι, αφού αφαιρεθούν πρώτα όλες οι δαπάνες και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν.Οικονομία