7 Ιουλίου 2022

Υπερφορολόγηση και ύφεση τα χαρακτηριστικά του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2017

4E91928BE12A5B7C9DEDFEC87D10207B

ο προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η χώρα επέστρεψε στην ύφεση το 2015 και παραμένει σε αυτήν την κατάσταση και το 2016. Καταδεικνύει ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών συρρικνώθηκε, αφού επιβλήθηκαν νέοι φόροι και περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ. Αποδεικνύει ότι η χώρα έχει ήδη χάσει δύο χρόνια και οδεύει για τον τρίτο.

Για το 2017, το προσχέδιο στηρίζεται σε μη ρεαλιστικές προβλέψεις, κυρίως για την ανάπτυξη της οικονομίας, αφού περικλείει ένα νέο «τσουνάμι» φόρων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Οι φόροι αυτοί θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο, την ιδιωτική κατανάλωση και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και θα αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η επιβολή, κυρίως, έμμεσων φόρων, κάνει τον προϋπολογισμό κοινωνικά ακόμη πιο άδικο.

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και η Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους.

Είναι σαφές, ότι χρειάζεται μια άλλη οικονομική πολιτική. Με εμπροσθοβαρή υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και με αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση σταδιακής μείωσης της φορολόγησης των πολιτών.

Αυτά, όμως, προϋποθέτουν μία Κυβέρνηση αποτελεσματική και αξιόπιστη, που θα ισορροπεί μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Και η παρούσα Κυβέρνηση, αδυνατεί να τα επιτύχει.Uncategorized Οικονομία