7 Ιουλίου 2022

Ψαλίδι από ΕΛΣΤΑΤ στο πρωτογενές πλεόνασμα

DC6ED80507A8BAF0A8980D5140ACF313Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ψαλιδίζεται το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015, αφαιρουμένων των ποσών για την στήριξη των τραπεζών, στο 0,2% του Α.Ε.Π., από 0,7% του Α.Ε.Π. που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2016. H ΕΛΣΤΑΤ δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες στην ανακοίνωσή της, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η επιδείνωση οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, Νομικά Πρόσωπα) και το υπόλοιπο από το ταμειακό υπόλοιπο στο λογαριασμό θησαυροφυλακίου του Δημοσίου, τη «διατηρησιμότητα» του οποίου το Γενικό Λογιστήριο Κράτους δεν «κατάφερε» να τεκμηριώσει επαρκώς.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι το συνολικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται πλέον, για το 2015, στα 13,2 δισ. ευρώ (7,5% επί του Α.Ε.Π.) έναντι πρόβλεψης τον Απρίλιο για έλλειμμα στα 12,8 δισ. ευρώ (7,2% του Α.Ε.Π.).Οικονομία