Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ: Καταδίκες και εκτελέσεις Ελλήνων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των Κομμουνιστών

1 έτος πριν

Η 15η Δεκεμβρίου του 1937 θεωρείται η ημέρα που ο όρος «Ελληνας» μετατράπηκε σε πολιτική κατηγορία και οδήγησε σε μαζικές [..] περισσότερα