Εκπρόσωπος της Καθολικής κοινότητας: Σύμβολα όπως η Αγία Σοφία δεν πρέπει να είναι τείχη αλλά γέφυρες

3 μήνες πριν

Ο ιδρυτής της κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου τόνισε ότι  με τα σύμβολα «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε [..] περισσότερα