Σαρωτικές αλλαγές σε ΕΟΠΥΥ και Πρωτοβάθμια Υγεία: Εκτός συμβάσεων όσοι δεν πληρούν ποιοτικά κριτήρια, ενοποιούνται Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ

4 μήνες πριν

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε στο Υπουργικό τις βασικές αλλαγές των νομοσχεδίων που προτίιθεται να καταθέσει -Προωθείται [..] περισσότερα