2 Απριλίου 2020

Ψάχνεις δουλειά; Κάνε προφίλ στο Linked in και στο Facebook

ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=Ly8xMC Καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας παίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα αναμένεται ο ρόλος τους να γίνεται ολοένα και σημαντικότερος τα επόμενα χρόνια, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Adecco που διεξήχθη σε συνεργασία με το Catholic University of Milan, της Ιταλίας.

Επτά στους δέκα εργοδότες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, και πέντε στους δέκα υποψηφίους απαντούν ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς αναζήτησης εργασίας (στην Ελλάδα το ποσοστό των υποψηφίων που αναζητούν εργασία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται στο 65%). Επιπλέον, 34% των υποψηφίων στην Ελλάδα δηλώνουν πως τουλάχιστον μια φορά κάποιος εργοδότης τους προσέγγισε μέσω ενός από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και το 6% αυτών έλαβε μάλιστα και προσφορά εργασίας (τα αντίστοιχα ποσοστά της παγκόσμιας μελέτης είναι 30% και 9%).

Σύμφωνα με τη μελέτη το 2013, το 55% της συνολικής διαδικασίας αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο με το ποσοστό για το 2014 να αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 61%.

Άλλο ένα εύρημα της μελέτης δείχνει ότι η δικτύωση μέσω διαδικτύου είναι σημαντική για τη στελέχωση θέσεων αλλά και για την αναζήτηση εργασίας. Υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και διαθέτουν διευρυμένο ψηφιακό δίκτυο προσεγγίζονται πιο συχνά από πιθανούς εργοδότες και έχουν καλύτερες πιθανότητες πρόσληψης. Οι υποψήφιοι επίσης με υψηλού κύρους ψηφιακό δίκτυο είναι πιο αποτελεσματικοί στην εύρεση εργασίας συγκριτικά με εκείνους που έχουν ένα υψηλού κύρους δίκτυο προσωπικών offline επαφών.

Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η φήμη των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζει σημαντικό ρόλο και οι εργοδότες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για να την αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση του Linked In σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα παραμένει κυρίαρχη (68% σε παγκόσμιο επίπεδο, 48% στην Ελλάδα), αλλά και το Facebook είναι επίσης σημαντικό (52% σε παγκόσμιο επίπεδο, 25% στην Ελλάδα), παρόλο που γενικά θεωρείται ως μια πιο προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν εξετάζουν τα διάφορα στοιχεία στα προφίλ των πιθανών υποψηφίων, οι εργοδότες δίνουν κυρίως σημασία στην προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Πληροφορίες που αφορούν σε βραβεία ή άλλα επιτεύγματα είναι επίσης σημαντικές για τους εργοδότες, αλλά συχνά παραλείπονται στα προφίλ των υποψηφίων.

Οι εργοδότες επίσης εξετάζουν στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητα των υποψηφίων. Περίπου ένας στους τρεις παραδέχεται ότι έχει απορρίψει έναν πιθανό υποψήφιο ως συνέπεια του περιεχόμενου ή των εικόνων που δημοσιεύτηκαν στο προφίλ του. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων που αναζητούν εργασία υποτιμούν την επίδραση των προσωπικών τους σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην επαγγελματική τους πορεία.

Στην έρευνα, υπό τον τίτλο «Social Recruiting- Job Search, Digital Reputation and HR Practices in the Social Media Age» (Αναζήτηση Εργασίας, Ψηφιακή Εικόνα/φήμη και Πρακτικές HR στην εποχή των Social Media) συμμετείχαν περισσότεροι από 17.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες.Οικονομία