Οικονομία

Στο Διεθνή Δείκτη Dow Jones Sustainability η Τράπεζα Πειραιώς

D4CD704B70FEBA28191487E18CCB4A39.jpg Στον διεθνή δείκτη Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets της ομάδας δεικτών Dow Jones Sustainability Indices εντάχθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από αξιολόγηση από την RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας, οι δείκτες αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς δείκτες αειφορίας και παρακολουθούν τις οικονομικές επιδόσεις πρωτοπόρων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται με όρους εταιρικής αειφορίας (corporate sustainability). 

Καθώς οι διεθνείς επενδυτές ενσωματώνουν πλέον στις στρατηγικές τους περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας, οι δείκτες Dow Jones παρέχουν διαφανείς και αποτελεσματικές λύσεις στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, αναδεικνύοντας αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη μετοχική αξία.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στον εν λόγω δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει το 10% των καλύτερων εταιρειών από τις 800 μεγαλύτερες εταιρείες στις χώρες των αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα στην κατηγορία: Οικονομία