20 Σεπτεμβρίου 2020

Νέος Πρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο Δημήτρης Σταμάτης

Ο πρώην υπουργός Επικρατείας, στην κυβέρνηση Σαμαρά, Δημήτρης Σταμάτης, ανέλαβε Πρόεδρος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών όρισε τον πρώην υπουργό Δημήτρη Σταμάτη, πρόεδρο του Ταμείο, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και την νέα σύνθεση που θα απαρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Δημήτριος Σταμάτης, Δικηγόρος, πρώην Υπουργός.

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και πρώην τραπεζικό στέλεχος.

Μέλη:

Ιουλία Αρμάγου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δημήτριος Τσιαντής, μέλος Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Βασίλειος Πολυμερόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αναστάσιος Αβραντίνης, Δικηγόρος.

Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Λεωνίδας Ζώννιος, Οικονομολόγος.

Γεώργιος Παπαπαύλου, Πολιτικός Επιστήμων.

Κωνσταντίνος Τρυποσκούφης, Οικονομολόγος.Οικονομία