Η φωνή των νέων

ΟΝΝΕΔ : Προτάσεις για τον εξορθολογισμό της διαγνωστικής δαπάνης

logo_onned_protasi

Δελτίο τύπου της ΟΝΝΕΔ – Τομέας Υγείας & Πρόνοιας

Ο εξορθολογισμός της δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα φαινόμενα υπερβολικής «συνταγογράφησης» που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, δεν ανταποκρίνονται στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πολιτών. Αντίθετα, πολλές φορές έχουν σημειωθεί περιστατικά διαφθοράς και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι το πρώτο εξάμηνο του 2014 έχουμε ήδη αγγίξει το οικονομικό όριο του έτους που προβλέπεται για την κάλυψη των διαγνωστικών δαπανών.

Με βάση την απόφαση, πιστώνεται συγκεκριμένο ποσό σε κάθε νομό της χώρας για την κάλυψη των αναγκών του και ταυτόχρονα, η αλληλουχία των διάφορων διαγνωστικών εξετάσεων εντάσσεται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες, ώστε να αποφεύγεται η χρήση διαγνωστικών εξετάσεων χωρίς να έχουν προηγηθεί οι βασικές εξετάσεις. Ωστόσο, ο εξορθολογισμός αυτός δεν πρέπει να πλήξει τον πρωταρχικό στόχο της υγείας που είναι η πρόληψη. Η εφαρμογή των όποιων νέων μέτρων πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους νέους Ιατρούς, καλύπτοντας παράλληλα όλες τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε:

πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για ένα δύο μήνες, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως οι προβληματικοί περιορισμοί κάποιας ειδικότητας ανά κατηγορία ιατρικών εξετάσεων και να υπάρξει χρόνος για την αντιμετώπισή τους.

Μηδενική συμμετοχή σε κομβικές εξετάσεις για την υγεία των ασφαλισμένων, όπως το τεστ Παπανικολάου, η μαστογραφία, το PSA με δακτυλική εξέταση, κλπ.

Να υπάρξει ειδική μέριμνα για όλους τους νέους ιατρούς που έχουν συμβληθεί την τελευταία τριετία, με βάση τη δυναμικότητα του παρόχου, τον πληθυσμό, την ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών στη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετούν.

Την επέκταση του συστήματος κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) που ήδη εφαρμόζεται στην διανομή φαρμάκων για ορισμένες παθήσεις (π.χ.: χοληστερίνη), καθώς αποτελεί το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία αλγορίθμων τεκμηριωμένης ιατρικής παρακολούθησης (evidence based medicine).

Διαβάστε ακόμη