14 Οκτωβρίου 2019

Πρωτοφανής ποινικοποίηση, των ακαδημαϊκών προσόντων, αποκλειστικά, για τους διοικητικούς υπαλλήλούς της ΕΣΔΥ

0001.jpgΕνέταξαν την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και απέταξαν την αξιοκρατία και την στοιχειώδη λογική, με εκθαμβωτική αμετροέπεια, από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο!

Μελετώντας το προσχέδιο του νόμου, μοιραία προσκρούει κάποιος, στην καταφανή και  εξώφθαλμη έλλειψη, κάθε έννοιας και ίχνους,  ίσων δικαιωμάτων κ ευκαιριών, για τους διοικητικούς υπαλλήλους της σχολής, οι οποίοι, ενώ έχουν μεταπτυχιακούς κ διδακτορικούς τίτλους, αποκλείονται προκλητικά και απροκάλυπτα, από την νόμιμη κ στοιχειωδώς αξιοκρατική, τοποθέτηση τούς σε θέσεις  ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ αντίστοιχα,  όπως προβλέπεται, στις διατάξεις του άρθρου 29  του ν. 4009/2011 καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων, 27 & 64 του ν. 4386/16 & την παράγραφο 5 της  εγκυκλίου, Ω73Λ4653ΠΣ-46Θ(126603/Ζ2/29-7-16).

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο, δημοσιευμένο πλέον, στον σχετικό ηλεκτρονικό τύπο,
προσχέδιο του νομού, προβλέπεται η πρωτόγνωρη, πρωτοφανής και αντιφατική δυνατότητα της προαγωγής σε ΕΤΕΠ, για τους εργαστηριακούς υπαλλήλους, όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, χωρίς να απαιτείται διδακτορικό ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Αυτό το νομοσχέδιο, εκτός του ότι είναι επικίνδυνα διχαστικό, για την απαιτούμενη ψυχολογική συνοχή και ομοψυχία των υπαλλήλων της σχολής, εκτός του ότι παραποιεί κατάφορα, την έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, για τα ΕΔΙΠ, οδηγεί σταδιακά, με μαθηματική ακρίβεια, στην απαξίωση κάθε έννοιας αξιοκρατίας, αριστείας  και εντέλει στον μηδενισμό των υγιών  κινήτρων, για πρόοδο , ποιοτική και ποσοτική ακαδημαϊκή βελτίωση και αριστεία.

Όταν προάγεται ο ΔΕ παρασκευαστών, σε ΕΤΕΠ, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι με διδακτορικό αποκλείονται σχεδόν τιμωρητικά,  το μήνυμα και το ηθικό δίδαγμα αυτής της παράλογης πρακτικής, για την νέα γενιά αυτής της χώρας, είναι η πλήρης απαξίωση, της προσπάθειας για πρόοδo, ο παροπλισμός του ηθικού τους, στον στίβο για απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων και επιστημονικών δεξιοτήτων.!

Ουδείς  φέρελπις οιωνός, που θα μπορούσε να προάγει την επιστημοσύνη ως αξία, κανένα ίχνος ακαδημαϊκού και νομικού κεκτημένου, αξιοπρέπειας κ αξιοκρατίας, δεν βρίσκει χώρο, ύπαρξης σε αυτό το νομοσχέδιο.!!

Αυτό το νομοσχέδιο όπως δημοσιεύτηκε,  πλήττει οτιδήποτε άρτιο επιστημονικά, διοικητικά και αξιοκρατικά, αφήνοντας ενεούς και καταφανώς σαστισμένους,  όλους όσους πρεσβεύουν αρχές κ αξίες, ακαδημαϊκού ήθους και ύφους!

Το νομοσχέδιο αυτό, εισάγει για πρώτη φορά, στα ακαδημαϊκά χρονικά, τον  αποκλεισμό και απαγορεύει την εξέλιξη, του διοικητικού υπαλλήλου με ακαδημαϊκά προσόντα, χωρίς λόγο και λογική, με μηδενικα επιχειρήματα,  στερώντας από τους ίδιους μια νόμιμη, δίκαιη και αξιοκρατικά τεκμηριωμένη προαγωγή, αφενός,  και αφετέρου στερεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, αξιόλογους και χρήσιμους επιστήμονες, με υγιή ζέση & ζήλο ,για διδασκαλία και γνήσιο ήθος,  ακαδημαϊκή επάρκεια,  που σίγουρα  αποτελούν,  ποιοτικά χαρακτηριστικά, χρήσιμα για την πνευματική φαρέτρα,  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι απορίας άξιον, ποιός εγκέφαλος, ποιός ακαδημαϊκά, νομικά & διοικητικά  άρτιος και ευσυνειδήτος εισηγητής,  οδήγησε τον Υπουργό Παιδείας σε τόσο μεγάλο κ σοβαρό νομικό, διοικητικό, ακαδημαϊκό και ηθικό ολίσθημα ; 

Με ποια λογική, αποκλείει τους διοικητικούς υπαλλήλους με διδακτορικό, από ένα νόμιμο & κατοχυρωμένο δικαίωμα τούς,  σύμφωνα με την έως τώρα κείμενη νομοθεσία, την οποία τεχνηέντως αρνείται να εφαρμόσει, μόνο  στην περίπτωση του διοικητικού υπαλλήλου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ;

Πώς είναι δυνατόν η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και τα μέλη ΔΕΠ  της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, να δεχτούν αυτήν την αδόκιμη ακαδημαϊκά, πρακτική αποκλεισμού, προσοντούχων διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, αφ’ ης στιγμής η ίδια σχολή, χρόνια τώρα, δίνει  μεταπτυχιακούς τίτλους σε πλειάδα φοιτητών της, προωθώντας την γνώση, την επιστημονική έρευνα, την αξιοκρατία και την αριστεία,  στο σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της Υγείας,  στην χώρα μας;

Με ποιο δικαίωμα το Υπουργείο Παιδείας ,  κάνει διακρίσεις ειδικά και αποκλειστικά, είς βάρος των διοικητικων υπαλλήλων της  Σχολής Δημόσιας Υγείας,  αποκλείοντας τους, στο επικείμενο νομοσχέδιο, από ένα δικαίωμα που εδώ και χρόνια, από την έναρξη εφαρμογής του νόμου 4009/11 στο άρθρο 29 και εντεύθεν,  εκ παράλληλου, διατηρεί αμετάβλητα κ αδιασάλευτα , για όλους τούς άλλους διοικητικούς υπαλλήλους,  όλων των πανεπιστημίων της χώρας, πλην των υπαλλήλων της Σχολής, που έχουν τα εν λόγω, ακαδημαϊκά προσόντα;

Πώς είναι δυνατόν ο θεματοφύλακας της παιδείας, της αξιοκρατίας και της ακαδημαϊκής αριστείας, στην Ελλάδα σήμερα, να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά, στην ακαδημαϊκή εξέλιξη, των υπαλλήλων των Σχολών, στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής;

Οι αντιφάσεις του επικείμενου νομοσχεδίου, αναφορικά με τον αποκλεισμό των διοικητικών υπαλλήλων της εσδυ, από το δικαίωμα τοποθέτησης τους σε θέσεις ΕΔΙΠ είναι σαφώς κραυγαλέες!!!

1) Αντιβαίνει την συνταγματική αρχή, της ισότητας όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, αναγνωρίζοντας νομικά δικαιώματα, σε  διοικητικούς υπαλλήλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, την ώρα που τα απαγορεύει προκλητικά και προσβλητικά,  από τους διοικητικούς υπαλλήλους της σχολής δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν ισότιμα προσόντα.

Στις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου,  4009/2011 καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων, 27 & 64 του ν. 4386/16 & την παράγραφο 5 της  εγκυκλίου, Ω73Λ4653ΠΣ-46Θ(126603/Ζ2/29-7-16), αναγνωρίζεται ρητά, το δικαίωμα, των διοικητικών υπαλλήλων, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, οι οποίοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα, να μπορούν ζητήσουν να ενταχθούν στην κατηγορία ΕΔΙΠ.

2) Το νομοσχέδιο επιπρόσθετα, ενώ αποκλείει από  αυτό το δικαίωμα της τοποθέτησης τους, σε θέσεις ΕΔΙΠ, τους  διοικητικούς υπαλλήλους της ΕΣΔΥ και μόνο,!  την ίδια στιγμή αυτοδίκαια εντάσσει τους υπηρετούντες επιμελητές,  στην κατηγορία ΕΔΙΠ, χωρίς να απαιτείται διδακτορικός τίτλος, για την τοποθέτηση τους.!

3) Το νομικό παράλογο συνεχίζεται με την προκλητική προαγωγή υπαλλήλων ΔΕ,  αλλά και ΤΕ & ΠΕ εργαστηρίου σε κατηγορίες ΕΤΕΠ χωρίς επίσης να τους απαιτεί ο νομοθέτης μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους. !!

Το νομοσχέδιο αυτό φυσικά παράγει πλείστα άλλα,  αρνητικά ακαδημαϊκά, νομικά και διοικητικά,  παρελκόμενα.

Ένα  βασικό αρνητικό σύμπτωμα είναι,  ότι θα έχουμε την επόμενη μέρα, διδακτορικούς υπαλλήλους, διετούς φοίτησης ειδικούς επιστήμονες και απλούς πτυχιούχους ΕΔΙΠ, με την βούλα του νόμου…..!!

Γι’αυτό τον  νομικό παραλογισμό, για αυτό το ακαδημαϊκό,  οξύμωρο, πρέπει να αναλάβουν εγκαίρως, την ευθύνη  τούς, ο ηθικός και ο φυσικός αυτουργός και να το διορθώσουν άμεσα! Αποκαθιστώντας το δίκαιο, το νόμιμο και το αυτονόητο!!

Η στοιχειώδης λογική, το κοινό περί, δικαίου αίσθημα,  η απαρέγκλιτη προσήλωση στην νομιμότητα, αλλά κυρίως η αδήριτη αναγκαιότητα, να εμπεδωθεί, επιτέλους,
στην κοινή γνώμη, αλλά και στους φοιτητές του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τους οποίους εντός ολίγων ημερών, θα κληθούν να  υπηρετήσουν,  οι εν λόγω υπάλληλοι, επιτάσσει, να δοθεί ανεξαιρέτως, σε όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το νόμιμο δικαίωμα να κριθούν με βάση, την ισχύουσα νομοθεσία για τα ΕΔΙΠ και τα ΕΤΕΠ αντίστοιχα, όπως αυτή περιγράφεται ρητά, στις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 29 του νομού 4009/11, καθώς επίσης και στις διατάξεις των άρθρων, 27 & 64 του ν. 4386/16 & την παράγραφο 5 της  εγκυκλίου, Ω73Λ4653ΠΣ-46Θ(126603/Ζ2/29-7-16), ως ελάχιστη ένδειξη, ακαδημαϊκής, νομικής και διοικητικής, ισονομίας, δεοντολογίας και  πνεύματος αξιοκρατίας !Ο Νεοδημοκράτης
Μενού
Responsive Menu Clicked Image